De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rentetarieven in de eurozone onveranderd op hun historisch lage niveaus. Dat meldde de centrale bank donderdag na afloop van de zeswekelijkse beleidsvergadering.

De herfinancieringsrente blijft daardoor 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

De lage rente is een middel van de ECB in de strijd tegen de lage inflatie in de eurozone. In dat kader koopt de centrale bank ook maandelijks voor tientallen miljarden euro’s aan schuldpapier op bij financiële instellingen.

Aan dat programma werd donderdag evenmin iets veranderd, wat betekent dat in ieder geval tot eind dit jaar voor 60 miljard euro per maand aan obligaties wordt opgekocht.

Leningen

Tot voor kort kocht de ECB voor 80 miljard euro per maand aan leningen op. Eind vorig jaar werd al bekendgemaakt dat dit tempo vanaf april zou worden teruggeschroefd naar 60 miljard euro per maand.

De ECB ziet steeds minder risico's voor de groei van de Europese economie, zei ECB-president Mario Draghi in een toelichting op het rentebesluit.

Volgens Draghi komen de kansen op tegen- en meevallers voor de Europese economie steeds meer in balans. De risico's zijn echter nog altijd groter dan de kans dat de groei sterker uitvalt dan nu wordt voorspeld, waarschuwde hij.

Het risico op structureel dalende prijzen, deflatie, is volgens Draghi de afgelopen maanden zo goed als verdampt. Maar de maatregelen die zijn genomen om de inflatie aan te jagen blijven onverminderd nodig, stelde hij.

Herstel van de olieprijs

De inflatie in de eurozone is de afgelopen maanden wel opgelopen richting het door de ECB nagestreefde peil van 2 procent. In de ogen van de centrale bankiers is dat echter vooral het tijdelijke gevolg van het herstel van de olieprijs, en is er nog geen sprake van een structureel hoger peil van de inflatie.

Het herstel van de Europese economie wordt nog altijd geremd door het uitblijven van belangrijke economische hervormingen, stelde Draghi. Hij riep politici daarom nogmaals op meer werk te maken van het versterken van hun economie.

Kritiek van Knot

Eind december zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank nog dat de ECB snel de massale opkoop moet gaan afbouwen. Knot, die als centralebankpresident ook in het ECB-bestuur zit, verwees in een interview met NRC Handelsblad expliciet naar de noodzaak van ‘tapering’, het geleidelijk afbouwen van de opkopen.

"Het is duidelijk dat we die taperingfase niet lang meer kunnen uitstellen", stelde Knot. "Of dit in 2018 gaat gebeuren? Ik heb geen kristallen bol."

"Knot is al langer kritisch op het ruime stimuleringsbeleid van de ECB, dat mede heeft gezorgd voor de lage rentes op hypotheken en spaarrekeningen. Voordat de opkoop van obligaties begon waren de leenkosten voor burgers en bedrijven al sterk verlaagd, legt hij uit. "Het nóg verder omlaag brengen van leenkosten heeft dan beperkt toegevoegde waarde, maar flinke neveneffecten. Kijk bijvoorbeeld naar de huizenmarkt, waar de prijzen vrijwel alleen stijgen op basis van de lage rente."