In een geglobaliseerde markt waar veranderingen elkaar in rap tempo opvolgen, is het voor ondernemers niet meer genoeg om risico’s te kunnen inschatten en positief te blijven na tegenslagen. Om te kunnen overleven moet je je ook heel snel kunnen aanpassen aan de steeds veranderende omgeving.

Het kan gezien de vele startups die overal in Europa en de wereld als paddenstoelen uit de grond schieten misschien kinderspel lijken om een zakelijk project te starten. Maar één slechte beslissing kan er al voor zorgen dat een bedrijf omvalt.

In de wereld van ondernemers wordt vaak gezegd dat 90 procent van de startups niet slaagt. Dat cijfer ligt in werkelijkheid lager. Maar de onderliggende boodschap dat het opzetten en laten groeien van een bedrijf een moeizaam proces is, blijft hetzelfde.

Volgens een onderzoek van de Harvard Business School waar de Wall Street Journal over heeft geschreven kan 75 procent van de ondernemingen hun investeerders niet al het geïnvesteerde risicokapitaal terugbetalen;  bij 30 tot 40 procent van de startups raken investeerders al hun geld kwijt.

Maar wat zijn de redenen waarom een startup faalt? Het Amerikaanse adviesbureau CB Insights heeft een overzicht opgesteld van de belangrijkste redenen waarom 101 jonge bedrijven zijn omgevallen en heeft een aantal veel voorkomende patronen ontdekt.

Van het ontbreken van een markt voor hun producten, tot een slecht functionerend team of gebrek aan kapitaal. Dit zijn de 10 belangrijkste redenen waarom een startup faalt:


10. Te vroege lancering van het product

10 razones por las que las starups fracasan

Foto: Pixabay

Een goed idee voor een product is natuurlijk essentieel, maar het is misschien wel net zo belangrijk om te weten wanneer je het moet introduceren. Het is niet genoeg om alleen maar een gat in markt te zien en daarin te willen stappen.

Het is ook van groot belang dat bedrijven de tijd nemen om hun product goed te leren kennen en te ontwikkelen, omdat er bij 13 procent van de omgevallen bedrijven iets fout blijkt te zijn gegaan in dat proces.

Volgens CB Insights kan het te vroeg introduceren van een product helemaal verkeerd uitpakken als gebruikers er nog niet klaar voor zijn. Als ze later wel belangstelling voor het product gaan ontwikkelen zijn er mogelijk al anderen op de markt met een actuelere versie.


9. De klant negeren

10 razones por las que las starups fracasan

Foto: Pixabay

Bij het opzetten een bedrijf wordt vaak gedacht dat het product geniaal is en daarmee basta. Maar in werkelijkheid ligt dat anders. Voor mensen die heel erg betrokken zijn bij het project, is het van groot belang om goed te luisteren naar potentiële klanten. Anders beland je wellicht bij die 14 procent van die startups die zijn omgevallen, omdat ze klanten hebben genegeerd.

Het is cruciaal om niet teveel tijd te laten zitten tussen de eerste ideeën en interviews met mogelijke klanten en prototypes die getest kunnen worden. De wisselwerking tussen het bedrijf en afnemers moet daarna worden voortgezet en kan een enorme steunpilaar zijn in de beginfase.


8. Slechte communicatie

10 razones por las que las starups fracasan

Foto: Pixabay

Behalve het leren kennen van de mogelijke kopers is het voor een succesvol bedrijf ook van groot belang om op zo'n manier aandacht te trekken dat het echte klanten worden.

In veel gevallen kan het ontbreken van een goede marketing- en communicatiestrategie het omvallen van een bedrijf tot gevolg hebben. Uit de onderzoekscijfers blijkt dat bij 14 procent van de falende startups slechte communicatie een rol heeft gespeeld.


7. Het ontbreken van een businessmodel

10 razones por las que las starups fracasan

Foto: Pixabay

Volgens informatie van CB Insights is bij 17 prcoent van de startups die het niet redden het ontbreken van een businessmodel de oorzaak. Alles richten op één afzetkanaal, geen aandacht hebben voor financiële vraagstukken of geen manieren vinden om de inkomsten gelijke tred te laten houden met de kosten. Daardoor hebben de oprichters op enig moment niet meer genoeg kapitaal om verder te gaan.

Volgens experts moet een goed businessmodel altijd antwoord geven op de volgende vragen: "Wie is de klant?" "Wat vindt de klant belangrijk?", "Hoe verdienen we geld met dit bedrijf?" "Wat is de economische logica achter de prijsstelling voor het product dat wordt aangeboden?"


6. Een weinig aantrekkelijk product creëren

10 razones por las que las starups fracasan

Foto: Pixabay

Uit de analyse van de 101 mislukte startups wordt duidelijk dat het niet kennen van de vraag één van de grootste risicofactoren is.

Bij 17 procent van de falende startups heeft het omvallen te maken met producten die weinig aantrekkelijk zijn voor de gebruiker of zelfs onbruikbare producten.

Vaak komt dat omdat de ploeg die werkt aan de ontwikkeling van het product zo gefocust is op het eigen idee, dat ze de buitenwereld helemaal negeren.


5. Slechte verhouding tussen de kosten en de verkoopprijs

10 razones por las que las starups fracasan

Foto: Pixabay

Vaak wordt gezegd dat "er geen dure of goedkope producten bestaan, maar dat de prijs bepaalt wat iemand ervoor wil betalen". In dat opzicht kan een slechte prijsstelling reden zijn voor het omvallen van een startup. Dat is bij 18 procent van de onderzochte startups het geval.

Vaak wordt de verkoopprijs vastgesteld op basis van wat de klant bereid zou zijn te betalen en wat vergelijkbare producten kosten, maar worden de kosten die het bedrijf maakt vergeten. Een startup moet dat goed duidelijk maken, zodat de gebruiker begrijpt hoe de prijs van een product tot stand is gekomen.


4. De concurrentie uit het oog verliezen

10 razones por las que las starups fracasan

Foto: Pixabay

Als een idee eenmaal is ontwikkeld en op de markt is gebracht, gaan andere partijen ook proberen een deel van de taart op te eisen. Hoewel alleen maar kijken wat de concurrentie doet weinig oplevert, is helemaal geen aandacht besteden aan de concurrentie bij 19 procent van de onderzochte startups reden voor het falen.


3. Geen geschikt team hebben

10 razones por las que las starups fracasan

Foto: Pixabay

Een goed team is niet alleen nodig voor het starten van een zakelijk project, maar juist ook om daarna te kunnen groeien. Het slagen van een startup is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de mensen die er werken.

Veel beginnende bedrijven zoeken in hun eigen netwerk naar personeel, maar op een gegeven moment is het van belang om buiten het eigen kringetje te zoeken en het productidee een betere toekomst te geven.

Ook de beslissing wie CEO wordt van de startup moet niet lichtzinnig worden genomen. Zijn of haar verantwoordelijkheid gaat een stuk verder dan alleen het hebben van een goed idee. Het gaat om leiderschap, het samenstellen van een goed team en het bedrijf verder laten groeien.


2. Zonder geld komen te zitten

10 razones por las que las starups fracasan

Foto: Pixabay

Het gebrek aan kapitaal is de op een na meest voorkomende oorzaak van het falen van een startup. Dat is het geval bij 29 procent van de onderzochte bedrijven.

In zijn algemeenheid zullen bedrijven die een nieuw product ontwikkelen in de beginfase nauwelijks inkomsten hebben. Om niet zonder kapitaal te komen zitten zijn tijdige investeringsrondes essentieel voor startups. Dat moet onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en op een actieve en consistente manier gebeuren.


1. Het ontbreken van een markt

10 razones por las que las starups fracasan

Foto: Pixabay

Een product introduceren zonder dat er een duidelijke behoefte of vraag naar bestaat zal zeker leiden tot een faillissement. Maar hoewel dat erg voor de hand lijkt te liggen, is het toch de belangrijkste reden dat startups omvallen. Bij 42 procent van de falende startups is er helemaal geen markt voor hun product.

Voor veel startups is het de ambitie om een gat in de markt te vinden dat nog geen enkel ander bedrijf heeft ontdekt, maar in werkelijkheid is dat maar zelden het geval. Meestal blijft het beperkt tot het aanpassen van wat al bestaat.

Elke startup moet zich helemaal aan het begin afvragen of er echt vraag is naar het beoogde product en marktonderzoek doen, want anders komen ze terecht in het steeds langer worden rijtje van bedrijven die ergens op het pad naar succes blijven steken.
Dit verhaal verscheen eerder op Business Insider España

LEES OOK: ‘Supermarkten die denken dat ze veilig zijn voor de Picnics van deze wereld, moeten eens kijken wat reisbureaus 10 jaar geleden zeiden’