De 1.400 Nederlanders met de hoogste inkomens zitten op een gemiddeld jaarinkomen van bijna 14 miljoen euro. Dat is één van de conclusies uit een nieuwe studie naar de hoogste inkomens van Nederland van het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB heeft gekeken naar de hoogste inkomensgroepen, waarbij geldt dat de 1 procent hoogste inkomens in Nederland uit 140.000 mensen bestaat en de 0,01 procent uit 1.400 mensen. Voor die laatste groep geldt dat ze gemiddeld 13,9 miljoen euro verdienden in het jaar 2019.

Kijk je naar de top 1 procent hoogste inkomens, dan ligt bij deze groep het gemiddelde jaarinkomen in 2019 een stuk lager op 400.000 euro.

Vooral directeur-grootaandeelhouders

De groep van 140.000 mensen die de 1 procent hoogste inkomens hebben, bestaat vooral uit mannelijke directeur-grootaandeelhouders van tussen de 45 en 65 jaar oud. Naast het feit dat zij relatief minder belasting betalen dan andere inkomens, zijn hun inkomens in de onderzochte periode ook meer toegenomen dan het doorsnee-inkomen van lagere en middeninkomens, onderzocht het CPB.

Nederlanders met de hoogste inkomens betalen relatief iets minder belasting dan de groep daar net onder. Dit komt doordat hun belastingdruk niet zoals bij veel Nederlanders vooral door de sociale premies en belastingen in box 1 wordt bepaald, maar door de vennootschapsbelasting op bv's van de hoogste inkomensgroepen.

Dit is te zien in de onderstaande tabel. De top 0,01 procent (1.400 hoogste verdieners) heeft een totale belastingdruk van ongeveer 28 procent, de top 1 procent (140.000 mensen) zit op ongeveer 34 procent en de top 10 procent (1,4 miljoen mensen) geniet een gemiddelde belastingdruk van iets meer dan 35 procent.

Bron: CPB
Bron: CPB

In eerder onderzoek uit 2022 constateerde het CPB al dat huishoudens met de hoogste inkomens relatief gezien minder belasting afdragen dan andere huishoudens. Toen keek het planbureau alleen naar 2016, nu is naar een langere periode onderzoek gedaan (2011-2019).

Lees ook: Deze 34-jarige ondernemer is de rijkste selfmade miljonair onder de 40 in Nederland, volgens Quote

Hoogste inkomens in Nederland verdienen meer via bedrijven dan op basis van looninkomsten

De hoogste inkomens halen hun verdiensten grotendeels uit bedrijfswinsten, waardoor de vennootschapsbelasting de grootste stempel drukt op het bedrag dat die groep aan de Staat afdraagt. De hoogste inkomens hebben vaak een aanmerkelijk belang in een bedrijf, dat belast wordt in box 2 van de inkomstenbelasting.

Het CPB deed ook onderzoek naar de samenstelling van de groep mensen met de hoogste inkomens. Deze bestaat uit een "vaste kern" en wordt aangevuld door mensen die een paar jaar een hoog inkomen hebben.

De bovenste 0,01 procent is per jaar verschillend samengesteld, omdat veel mensen eenmalig hoge winsten behalen. Van de mensen die in 2011 tot die groep behoorden, zit maar 16 procent daar in 2019 nog steeds in, berekende het CPB.

Al jaren is de belasting van de allerrijksten een heikel punt in Den Haag. Zo bepleiten meerdere partijen een zogeheten miljonairsbelasting. Ook probeert de overheid belastingontwijking aan te pakken.

LEES OOK: Dit moet je weten over Françoise Bettencourt-Meyers: de eerste vrouw die meer dan $100 miljard waard is