• Nederlandse dijken moeten mogelijk worden opgehoogd door de komst van meer datacenters.
  • Datacenters verhogen de economische waarde van een regio, waardoor de wettelijke veiligheidsnormen voor de dijkhoogte toenemen.
  • Het provinciebestuur van Noord-Holland waarschuwt dat de belastingbetaler op kan draaien voor de kosten van de dijkversterkingen.

Nederland groeit zo langzamerhand uit tot ‘de harde schijf’ van de wereld, stelde cabaretier Arjen Lubach vorig jaar in Zondag met Lubach.

Amerikaanse techreuzen als Google en Microsoft hebben de afgelopen jaren datacenters neergeplempt in bijvoorbeeld de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon en het Groningse Eemshaven

Nederland is voor Google en Microsoft aantrekkelijk vanwege de ligging, de goede digitale infrastructuur en de aanwezigheid van een van ’s werelds grootste internetknooppunten. Dat de Amerikaanse bedrijven kunnen profiteren van fiscale voordelen helpt ongetwijfeld mee.

Die datacenters leveren banen op – niet alleen voor IT’ers, maar ook voor bouwbedrijven die ze neer moeten zetten. Branchevereniging Dutch Datacenter Association schermt dan ook graag met de 1 miljard euro die commerciële datacenters volgens onderzoek zouden bijdragen aan de Nederlandse economie.

Maar al die rechthoekige gebouwen vol krachtige computers hebben ook nadelen, zo wordt langzamerhand duidelijk. Er is water nodig voor de koeling en veel groene stroom van windparken gaat naar datacenters.

NRC schreef al eerder uitvoerig over de windmolens in de Wieringermeerpolder. Die zouden honderdduizenden huishoudens van groene stroom voorzien, maar datacenters van Google en Microsoft slurpen alles op.

Dijken verhogen op kosten van de belastingbetaler

Het provinciebestuur van Noord-Holland waarschuwde onlangs voor een ander onvoorzien gevolg, schrijft De Telegraaf maandag. Door de komst van datacenters moeten dijken mogelijk worden verhoogd.

De dijkhoogte is afhankelijk van de kans op slachtoffers in een gebied en de waarde van alle economische bedrijvigheid. Daarvoor zijn wettelijke veiligheidsnormen vastgesteld.

Voor de Wieringermeerpolder zijn die nu relatief laag, maar de datacenters brengen daar waarschijnlijk verandering in. Als de economische waarde van het gebied toeneemt, moeten de dijken worden opgehoogd. Dat is wettelijk zo bepaald.

"In dat geval moeten deze waterkeringen verbeterd of versterkt worden. De kosten komen terecht bij een waterschap en via de waterschapsbelasting bij de bedrijven en inwoners", zo waarschuwen provinciebestuurders in een brief aan de gemeente Hollands Kroon en Provinciale Staten.

Volgens De Telegraaf komen de kosten neer op 5 tot 15 miljoen euro per kilometer dijk.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (een waterschap met een zeewerende taak) zegt tegen de krant dat een dijkverhoging op dit moment niet aan de orde is. Aan de datacenters zelf zou zijn gevraagd om maatregelen tegen overstromingen te nemen.

Lees meer over duurzame energie: