D66-leider Sigrid Kaag heeft spijt betuigd in de zaak van grensoverschrijdend gedrag in haar partij door prominent oud-partijlid Frans van Drimmelen. Aan deze zaak hadden eerder consequenties moeten worden verbonden, zei ze op een persconferentie over de kwestie.

Kaag benadrukte dat haar rol als politiek leider beperkt was. De afhandeling was een zaak van het partijbestuur. Wel neemt zij het zichzelf kwalijk dat zij wellicht niet goed genoeg heeft doorgevraagd toen zij er door het slachtoffer op werd gewezen dat er meer aan de hand was dan in een openbaar onderzoeksrapport over de kwestie stond.

Details over het gedrag van Van Drimmelen stonden in een vertrouwelijke bijlage waar Kaag naar eigen zeggen “tot op de dag van vandaag” geen inzage in heeft gehad. “Ook dat neem ik mezelf kwalijk. Ik had moeten zeggen: ik wil het toch lezen, ik vertrouw het niet.”

De suggestie dat zij de zaak liet rusten uit loyaliteit naar Van Drimmelen, die haar eerder als potentieel bewindspersoon voor de partij had geïntroduceerd, wees Kaag resoluut van de hand. De vicepremier en minister van Financiën heeft ook niet overwogen om deze affaire af te treden als partijleider. “Het is een bijzondere casus. En de breedte van mijn leiderschap gaat over veel thema’s.”

Kaag zei verder dat ze liever eerder naar buiten was getreden. "Het wachten was verre van ideaal." Ze wilde echter het onderzoek van het bestuur afwachten, want ze achtte "grondigheid, zorgvuldigheid en degelijkheid" van het grootste belang in deze zaak. Van Drimmelen zegde deze week onder druk van het bestuur zijn lidmaatschap op.

Excuses van D66-voorzitter

D66-voorzitter Victor Everhardt is door het stof gegaan voor de manier waarop het partijbestuur is omgegaan met de conclusies van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een prominent partijlid. Hij maakte excuses aan het slachtoffer van de MeToo-zaak, en aan de leden van zijn partij.

Everhardt erkent nu dat wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag door partijstrateeg Frans van Drimmelen jegens een vrouwelijke collega, en dat daartegen had moeten worden opgetreden. Hij rekent het ook zichzelf aan dat dit niet is gebeurd. "Dat spijt mij zeer".

D66 is er volgens Everhardt niet in geslaagd het slachtoffer "een veilige werkomgeving" te bieden. "Alles wat zich afgelopen week heeft afgespeeld moet voor haar bijzonder moeilijk zijn geweest." Maar dat geldt volgens de partijvoorzitter ook voor de leden, van lokale politici tot vrijwilligers.

Het partijbestuur trekt het zich zeer aan dat de vrouw onvoldoende in bescherming is genomen. Doordat D66 Van Drimmelen liet aanblijven als voorzitter van de talentencommissie, kwam zij hem keer op keer opnieuw tegen. Ook rond het verschijnen van het onderzoeksrapport over de kwestie vorig jaar heeft het bestuur "geen juiste inschatting gemaakt".

D66 ziet geen aanleiding voor een nieuw onderzoek, zegt de voorzitter. Hij benadrukt dat de partij al veel stappen heeft gezet om voor een veiligere verenigingscultuur te zorgen. De partijleden krijgen nog de gelegenheid om over de kwestie in gesprek te gaan. Daarvoor wordt in het weekeinde van 13 mei een ledenbijeenkomst gehouden.

Kritiek van experts op D66

Het partijbestuur van D66 heeft broddelwerk geleverd met de afhandeling van seksueel overschrijdend gedrag door een prominent partijlid. De vrouw die slachtoffer werd in de MeToo-zaak is eigenlijk dubbel slachtoffer geworden, vindt de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). "Eerst door het gedrag van de dader en daarna nogmaals door de afhandeling van de organisatie", zegt voorzitter Inge te Brake. Volgens de organisatie was een onderzoek waarschijnlijk helemaal niet nodig geweest als er gelijk serieus naar de vrouw geluisterd zou zijn.

In een persconferentie bood D66-voorzitter Victor Everhardt donderdag zijn excuses aan voor de gang van zaken. Hij erkende dat er in 2015 en 2016 wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag door Van Drimmelen richting een vrouwelijke collega. Daar had tegen op moeten worden getreden, zei Everhardt. Ook fractievoorzitter Sigrid Kaag zei dat er eerder actie ondernomen had moeten worden.

Volgens Te Brake moet D66 nu vooral met de vrouw in gesprek over waar haar behoeftes liggen. "Maak niet alleen excuses, maar neem ook je verantwoordelijkheid en zorg dat het weer goed met haar gaat." Als voorbeelden noemt ze in gesprek gaan over psychische hulp, maar ook over de toekomst van de vrouw. "Kijk wat realiseerbaar is. Als dit slachtoffer besluit weg te gaan, dan ben je als organisatie echt de verliezer. Dan heb je iemand niet alleen in de steek gelaten, maar dan gaat diegene ook weg omdat er geen veilige werkomgeving is."

D66 staat - zodra de zaak goed is afgehandeld - volgens Te Brake voor de klus helder te krijgen of er binnen de partij voldoende aandacht is voor sociale veiligheid. Bijvoorbeeld door middel van gedragscodes en toegang tot vertrouwenspersonen, maar ook door te kijken of aan de bel trekken over grensoverschrijdend gedrag voldoende bespreekbaar is. Dat laatste is volgens de LVV bij veel organisaties niet het geval.

Te Brake vraagt zich dan ook af of mensen binnen D66 het nog durven aan te geven bij de leiding als zij slachtoffer worden. "Je laat het wel uit je hoofd als je ziet hoe het deze dame is vergaan", zegt ze. "Dat zien we bij D66, maar ook bij Ajax en The Voice. De grootste fout is dat zulke mensen aan de voorkant niet serieus worden genomen."

LEES OOK: D66-prominent Frans van Drimmelen geeft partijlidmaatschap op en legt werk neer door #MeToo-affaire