Ondanks dat we alweer 10.000 nieuwe coronabesmettingen per dag hebben, gaat het ziekteverzuim in Nederland amper omhoog.

Het gemiddelde verzuim steeg in de twaalf maanden tot en met juli licht naar 4,2 procent, zeggen arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.

Sinds september neemt het aantal ziekmeldingen weer iets toe, maar dat is volgens de diensten gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

Ondanks dat het RIVM dagelijks zo’n 10.000 nieuwe coronabesmettingen meldt, lijkt de tweede golf nog maar weinig invloed te hebben op het ziekteverzuim in Nederland.

Dat zeggen arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.

Het gemiddelde verzuim steeg in de twaalf maanden tot en met juli licht naar 4,2 procent. Bij mkb’ers met maximaal 200 werknemers was het verzuim met 3,8 procent het laagst, bij grote bedrijven lag het gemiddelde iets hoger, op 4,7 procent.

Ziekteverzuim op hetzelfde niveau als vorig jaar

Na de coronapiek in maart volgde volgens de arbodiensten een scherpe daling tot beneden het normale niveau.

Lees ook op Business Insider

Vanaf begin september nemen het aantal ziekmeldingen en het gemiddeld verzuimpercentage weer toe. Deze stijgingen zijn volgens de diensten gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

De arbodiensten stellen verder dat de afgelopen maanden voor veel mensen stressvol waren, met onder meer de omschakeling naar een ‘nieuw normaal’. Toch zien ArboNed en HumanCapitalCare dat nog niet terug in een toename van psychisch verzuim. Deze cijfers zijn ook vergelijkbaar met dezelfde periode in andere jaren.

‘Hoeveel mensen ziek worden door coronastress zien we pas na de piek’

“De meest gegeven diagnose bij langdurend verzuim is met 37 procent nog steeds ‘psychische klachten’ en dat aantal is nu dus nog lastig in te schatten. Vooral omdat we vanuit de eerste coronagolf weten dat psychische klachten vaak pas later optreden, als de piek van de golf weer voorbij is”, zo benadrukken de organisaties.

Met name in de zorg en het onderwijs hebben werknemers last van stress die in een ruim een kwart van de gevallen reden is voor langdurend verzuim. Vrouwen lijken hier iets meer last van te hebben dan mannen en vooral werknemers in de leeftijdsklasse 25 tot 44 jaar hebben het mentaal moeilijker. Bij 55-plussers neemt het aantal dagen verzuim door fysieke klachten juist toe.

In de provincies Drenthe en Limburg is het verzuimpercentage met 4,7 procent het hoogst. Mensen in Utrecht meldden zich het minst vaak ziek. Hier ligt het percentage op 3,9 procent. In Utrecht wordt net als in Noord-Holland een groter deel van het aantal verzuimdagen veroorzaakt door psychische klachten.

LEES OOK: De huidige coronamaatregelen blijven nog zeker tot in december van kracht – Rutte roept op om Sinterklaas in kleine kring te vieren