• Het Internationaal Monetair Fonds concludeert na onderzoek in 128 verschillende landen dat lockdowns niet te vroeg opgeheven moeten worden.
  • Zolang het coronavirus rondwaart, blijven mensen angstig en zijn ze terughoudend met het uitgeven van geld.
  • Lockdowns zorgen volgens het IMF voor schade op korte termijn, maar kunnen omdat ze zorgen voor een lagere infectiegraad uiteindelijk leiden tot sneller economisch herstel.

Het beëindigen van een lockdown helpt de economie niet zolang er nog veel coronagevallen zijn en zorgt juist ook voor nieuwe gevaren. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag.

Onderzoekers van de VN-organisatie concluderen dat lockdowns weliswaar hebben bijgedragen aan de historische economische krimp in het tweede kwartaal, maar dat het versoepelen van maatregelen niet voor evenredig herstel zorgt.

Angst om het virus op te lopen hield consumenten binnen en verergerde de wereldwijde recessie. Het opheffen van lockdowns is volgens het IMF ineffectief als mensen vanwege hoge besmettingscijfers vrijwillig in quarantaine blijven. 

“Lockdowns zorgen voor schade op korte termijn, maar kunnen uiteindelijk leiden tot sneller economisch herstel, omdat ze zorgen voor een lagere infectiegraad”, schrijven onderzoekers Francesco Grigoli en Damiano Sandri in een blogpost.

Minder economische activiteit door lockdowns

Het IMF analyseerde mobiliteitsgegevens van Google en vacatures in 128 verschillende landen en kwam tot de conclusie dat lockdowns en het vrijwillig houden van sociale afstand zorgden voor een "substantiële" terugval van de vraag naar arbeid en economische activiteit.

De klap die daardoor werd veroorzaakt was in ontwikkelde landen groter, omdat mensen daar makkelijker vanuit huis kunnen werken.

In lagelonenlanden is het houden van sociale afstand moeilijker, omdat mensen niet de financiële middelen hebben om te stoppen met hun werk buitenshuis.

Hef lockdowns niet te vroeg op

Maar uit de data volgt ook de waarschuwing dat beleidsmakers niet te vroeg lockdownmaatregelen moeten opheffen. Eerst moet het aantal coronabesmettingen omlaag, stelt het IMF. "Het indammen van gezondheidsrisico's lijkt een basisvoorwaarde te zijn voor een sterk en duurzaam herstel van de economie."

Die conclusie komt overeen met waarschuwingen van beleidsmakers van de Fed, strategen op Wall Street en politici dat economie en gezondheid twee kanten van dezelfde medaille zijn.

Economische cijfers uit de Verenigde Staten onderschrijven de stellingname van het IMF, aangezien het tijdelijk oplaaien van het virus aan het begin van de zomer weer zorgde voor verminderde uitgaven en nieuwe zorgen over een lange recessie. Ook nu neemt het aantal coronabesmettingen in de VS weer toe en dreigt het toch al trage herstel te worden gekeerd.

Schulden lopen op door steunpakketten

Het IMF waarschuwde eerder deze week al voor "een zware berg" die de wereldeconomie te wachten staat. Directeur Kristalina Georgieva zei dinsdag dat 2021 maar "gedeeltelijk en ongelijk verdeeld herstel" zal brengen.

Door enorme stimuleringspakketten en -maatregelen van regeringen en centrale banken is de wereldwijde schuld in 2020 voor het eerst groter dan het wereldwijde bbp. Aanhoudende werkloosheid en faillissementen bedreigen het economische herstel.

Toch zag Georgieva in het derde kwartaal een iets grotere groei dan verwacht. Komende dinsdag komt het IMF met een nieuwe raming voor de rest van het jaar. In de vorige raming voorspelde de organisatie een krimp van 4,9 procent voor de wereldwijde economie over heel 2020.

Lees meer over de coronacrisis: