• In Nederland zijn de eerste gevallen van besmetting met het coronavirus geconstateerd.
  • Buiten Italië gaat het in Europa voorlopig om zeer beperkte aantallen.
  • Wereldwijd is sprake van een daling van het aantal actieve besmettingen met het coronavirus.
  • China is nog altijd het land met verreweg het grootste aantal besmettingen.
  • Zolang het aantal nieuwe gevallen buiten China niet exponentieel stijgt, is de kans groot dat het aantal actieve besmettingen met het coronavirus blijft dalen.

Terwijl Nederland in de ban is van de eerste officiële besmettingen met het coronavirus, wijzen de wereldwijde statistieken juist op een voorzichtig positieve ontwikkeling. Het totale aantal actieve gevallen van besmetting met het coronavirus daalt.

Europa kende deze week een golf van meldingen van nieuwe gevallen van het coronavirus. En donderdag voegde ook Nederland zich in het rijtje landen waar het virus officieel is vastgesteld, inmiddels bij twee personen. Alleen gaat het, buiten Italië, in Europa nog altijd om zeer kleine aantallen per land.

Om een beter totaalbeeld te krijgen zet Business Insider een paar belangrijke statistieken over het coronavirus, op basis van de site Worldometers.

Meest bemoedigend is dat er maar twee landen zijn waar er nog honderden nieuwe gevallen per dag bijkomen: China en Zuid-Korea. Tegelijk is het zo dat er dagelijks inmiddels duizenden patiënten genezen worden verklaard.

Om een idee te krijgen of er per saldo wereldwijd sprake is van een verdere verspreiding van het coronavirus is onderstaande grafiek van groot belang. Die toont op dagbasis het aantal nieuwe besmettingen en het aantal nieuwe genezingen. Te zien is dat sinds medio februari het aantal nieuwe genezingen op dagbasis het aantal nieuwe besmettingen overtreft.

Het resultaat hiervan is dat het totale aantal actieve gevallen van coronabesmetting sinds medio februari daalt. Dit lag op bijna 59 duizend per 17 februari; inmiddels is dat gezakt naar ongeveer 44 duizend. Ofwel: een afname van 15 duizend in bijna twee weken tijd. Dat is te zien in onderstaande grafiek.

De daling van het totale aantal actieve besmettingen heeft ermee te maken dat er in China relatief veel patiënten herstellen, terwijl de toename van het aantal besmettingen in Europa in absolute zin nog zeer beperkt is. Of deze ontwikkeling doorzet, hangt dus af van de vraag of de besmetting buiten China van beperkte omvang blijft.

Lees ook op Business Insider

Om een idee te geven: van het totale aantal geconstateerde gevallen van bijna 84 duizend (de optelsom van gesloten zaken en actieve besmettingen) heeft nog altijd 94 procent betrekking op China.

Actieve gevallen van het coronavirus

Onderstaande tabellen laten zien dat er bij iets meer dan 44 duizend actieve gevallen ruim 8 duizend als serieus of kritiek worden beschouwd, ofwel 18 procent.

Kijk je naar het aantal gesloten zaken, dan is het aantal doden (2.859) afgezet tegen het aantal genezen personen relatief hoog: 7 procent. Hoe dit verhoudingsgetal zich ontwikkelt, is echter afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal kritieke gevallen. Vooralsnog valt dus niet goed te zeggen waar de sterftekans op uitkomt.

Wel is het zo dat de trend bij de gesloten zaken laat zien dat het percentage van sterfgevallen versus genezingen in februari een dalende lijn laat zien.

Lees meer over het coronavirus: