• De coronacrisis leidt in minder dan de helft van de gevallen tot lagere bedrijfswaarderingen bij MKB-overnames.
  • Uit een enquête van overnameplatform voor MKB-bedrijven Brookz blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers met concrete overnameplannen deze on hold heeft gezet.
  • Van de MKB’ers die in een verkooptraject zaten, zet juist 70 procent de plannen door.

De coronacrisis leidt tot een dubbel beeld op de markt voor fusies en overnames van MKB-bedrijven. Ondernemers die met de verkoop van hun bedrijf bezig waren, zijn veelal niet afgeschrikt door de coronaperikelen. Ondernemers die andere bedrijven wilden overnemen, zijn wel voorzichtiger geworden.

Dat blijkt uit een enquête van overnameplatform Brookz onder ruim vierhonderd MKB-ondernemers en investeerders, die eind juni is gedaan. Van de betrokken MKB-bedrijven heeft driekwart een omzet tussen de 500.000 euro en meer dan 10 miljoen euro. Een kwart zit onder de 5 ton omzet.

Van de ondernemers die bij het uitbreken van de coronacrisis concreet bezig waren met een verkooptraject van hun bedrijf, geeft 70 procent aan dit te hebben doorgezet. De groep die plannen on hold heeft gezet of zelfs heeft afgeblazen is met 30 procent een stuk kleiner.

Wat betreft de impact van de coronacrisis op de waarde van bedrijven geeft 42 procent van de verkopers aan dat bedrijfswaardering is gedaald, terwijl 55 procent zegt dat de coronacrisis geen invloed heeft gehad op de prijs.

Kijk je naar MKB’ers die andere bedrijven willen overnemen, dan lijkt de coronacrisis een grotere impact te hebben.

Van de MKB’ers die concrete overnameplannen hadden, heeft 57 procent deze on-hold gezet of helemaal afgeblazen. De rest heeft de overnameplannen gewoon doorgezet, coronacrisis of niet.

Waarde MKB-bedrijven in coronacrisis

De inschatting van partijen aan de overnamekant over de waardering van bedrijven is vergelijkbaar met de respons van verkopende partijen. De helft van de ondernemers met overnameplannen geeft aan de coronacrisis geen invloed heeft gehad op de prijs; in 45 procent van de gevallen is sprake van een prijsdrukkend effect.

Lees ook op Business Insider

Vertrouwen in de toekomst is er wel, want 93 procent van de ondervraagde ondernemers die de concrete overnameplannen in de koelkast hebben gezet, willen het komende half jaar hun overnamepogingen weer opstarten.

Ondernemers in het MKB zien vijf grote uitdagingen op de overnamemarkt in de komende maanden. De grootste zorg betreft de vooruitzichten voor de economie. Daarna volgen mogelijke tegenvallers bij de omzet en winst, de waardering van het bedrijf, de beschikbaarheid van financiering en de duur van de coronacrisis.

Bron: Brookz
Bron: Brookz

Volgens hoofdredacteur Peter Rikhof van Brookz lijkt de ontwikkeling van de overnamemarkt in de afgelopen maanden op de koersbewegingen van de beurs: “De eerste 4 tot 6 weken waren veel ondernemers even in paniek en werd er flink aan de noodrem getrokken. Maar door het noodpakket van de overheid, in combinatie met de versoepeling van de maatregelen, is vanaf mei het vertrouwen bij ondernemers en investeerders weer terug en heeft de markt zich razendsnel hersteld.”

Lees hier meer over de gevolgen van de coronacrisis: