• Veel ondernemers rekenen in maart op een omzetdaling tot 25 procent door de coronacrisis. Voor april is de verwachte impact groter.
  • Werkgevers zetten nu vooral in op thuiswerken om het bedrijf draaiend te houden.
  • Vooruitkijkend zegt bijna de helft van de bedrijven gebruik te gaan maken van overheidsmaatregelen.
  • Veel bedrijven willen ook strakker sturen op kosten.

Werkgeversclub AVWN ondervroeg deze week 100 leden over de impact van de coronacrisis. De werkgeversorganisatie inventariseerde ook de maatregelen die werkgevers nemen.

Uit de peiling blijkt dat ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven rekent op een omzetdaling tot 25 procent de eerste crisismaand. Ongeveer één op de vijf ondernemers rekent kleinere omzetdalingen tot 10 procent.

Voor april zijn de omzetverwachtingen aanmerkelijk pessimistischer. Bijna de helft van de ondervraagden gaat uit van een omzetdaling tot 25 procent. Een op de vijf ondernemers ziet de omzet volgende maand teruglopen met 25 tot 50 procent; een vergelijkbaar deel verwacht een nog sterkere omzetterugval van 50 tot 100 procent.

De AWVN vroeg ook wat ondernemers denken over de duur van de coronacrisis. Bijna 40 procent van de ondernemers houdt er rekening mee dat crisismaatregelen vier maanden of langer gaan duren, een kwart heeft geen idee over de duur.

Coronacrisis: maatregelen van werkgevers

Zoveel mogelijk thuiswerken, dat is de maatregel die vrijwel alle werkgevers nu toepassen: 93 procent zet daarop in. Door medewerkers vanuit huis te laten werken voldoen de ondernemers aan het overheidsbeleid over onder meer afstand houden, ‘social distancing’. De werkgevers proberen hun bedrijven met thuiswerkende medewerkers zo veel mogelijk door te laten draaien.

Verder is er een waaier van maatregelen die werkgevers nu al nemen. Wisseldiensten en roosters aanpassen komt bij vier van de tien bedrijven voor. Verder huren sommige bedrijven minder zzp-ers in of kennen ze extra verlof toe aan werknemers.

Vooruit kijkend over nog te nemen maatregelen zegt bijna de helft van de bedrijven gebruik te gaan maken van overheidsmaatregelen. Vooral de Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) noemen ze vaak. Er bestaat nog wel veel onduidelijkheid over deze regel.

Naast toepassing van hierboven genoemde maatregelen denken veel bedrijven (45 procent) strakker op kosten te gaan sturen.

Bijna één op de zes bedrijven geeft aan een (dochter-)bedrijf of een vestiging te hebben gesloten of is van plan dat te gaan doen.

Slechts één op de tien werkgever heeft het inhuren van flexibel personeel verminderd. Drie van de tien houden die optie open, misschien doen ze het alsnog. Echt reorganiseren heeft op korte termijn (nog) geen prioriteit (5 procent).

Bij het treffen van de gewenste maatregelen blijkt de verhouding met de vakbond zelden (3 procent) een belemmerende factor. Drie van de tien werkgevers denken juist dat de verhoudingen met de bonden en de OR de crisisaanpak zullen vergemakkelijken.

Lees meer over ondernemers en de coronacrisis: