MKB-bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis kunnen met steun van de overheid leningen aanvragen bij banken.

In de praktijk zijn er nog signalen dat de bancaire financiering niet heel soepel verloopt.

Wanneer je als ondernemer naar de bank stapt, kun je een aantal zaken aankaarten. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van aflossingsverplichtingen en verlenging van de looptijd van leningen.

De overheid heeft een breed pakket van steunmaatregelen gepresenteerd om bedrijven door de coronacrisis te loodsen. Maar bij de uitvoering lopen MKB-bedrijven nog tegen obstakels op. Niet in de laatste plaats als ze in gesprek gaan over financiering bij de bank.

Ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) kunnen in principe makkelijker geld lenen om een periode van omzetverlies te overbruggen met een verruiming van de Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BKMB-regeling).

De regeling houdt in dat de overheid borg staat voor kredieten aan ondernemers, waarmee geld lenen of krediet verlenen makkelijker wordt.

Bij de normale BMKB-regeling bedraagt het borgstellingskrediet 50 procent van de totale lening die de bank aan een ondernemer verstrekt. In de verruimde regeling is dit aandeel verhoogd naar 75 procent bij een kredietbehoefte tot 266.667 euro. De borg van de overheid bedraagt 90 procent van dit borgstellingskrediet.

In de praktijk lopen MKB-bedrijven tegen obstakels aan

De praktijk loopt echter nog niet heel soepel. Topman Wiebe Draijer van Rabobank pleitte afgelopen zondag in het tv-programma Buitenhof voor een vereenvoudiging van de verruimde BMKB-regeling,

Banken moeten nu per bedrijf kijken of ze voor de betreffende regeling in aanmerking komen. Volgens Draijer is het makkelijker als bedrijven in groepen beoordeeld kunnen worden. “Dan zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen: die garantie is voor jou van toepassing want jij bent een horecabedrijf of jij bent een sierteeltbedrijf. Dan gaat het sneller.”

Voorzitter Jacco Vonhof van werkgeversclub MKB-Nederland gaf dinsdag tegenover Het Financieele Dagblad aan dat hij veel signalen krijgt van ondernemers die tegen een muur aanlopen als ze bij de bank aankloppen.  “Mijn mailbox loopt over met honderden verhalen van ondernemers die worden afgewezen of naar bijzonder beheer moeten omdat ze een slechte businesscase hebben. Hoe kan het anders op het ogenblik? De banken denken nog in oude kaders.”

In gesprek met bank over leningen: dit kun je als MKB-bedrijf doen

Adviesbureau ICC Consultants geeft in een nieuwsupdate voor klanten aan dat MKB-bedrijven een aantal dingen sowieso moeten doen. ICC begeleidt MKB-bedrijven onder meer met financieringsaanvragen bij de bank.

De focus moet wat ICC Consultants betreft in ieder geval liggen op het bijstellen van financiële prognoses (worstcasescenario’s, de impact van kostenbesparende maatregelen en dergelijke) en het aanvragen van overheidsondersteuning, zoals de Garantie Ondernemingsfinanciering en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

Wil je als ondernemer het gesprek aangaan met de bank, dan noemt ICC Consultants vier punten om op te focussen:

  • Het aanpassen van bancaire convenanten: het gaat hier om de voorwaarden rond afspraken over de winstgevendheid van je bedrijf bij de opeisbaarheid van leningen.
  • Het realiseren van langere commitments: kijk of je de aflossingstermijn van lopende leningen kunt verlengen.
  • Het aanpassen van aflossingsverplichtingen: kijk of je tijdelijk uitstel kunt krijgen van aflossingsverplichtingen.
  • Het creëren van (extra) liquiditeitsbuffers: onderzoek wat mogelijk is om kortetermijnfinanciering te krijgen.

Lees meer over ondernemen in de coronacrisis: