• Controlfreaks vinden het moeilijk werk te delegeren, terwijl zowel zijzelf als hun team daar beter van gaan presteren.
  • Daarom moeten controlfreaks en perfectionisten zich realiseren dat werk delegeren geen straf is voor hun team, maar juist een kans om te leren en te groeien.
  • Dit zijn zes manieren waarop je volgens carrièrecoach Melody Wilding kan zorgen dat je makkelijker taken delegeert.

Veel mensen vinden het moeilijk de controle los te laten en zaken te delegeren. Als jij ook een controlfreak bent, dan maak je wellicht veel te lange werkdagen, heb je er een hekel aan andere mensen om hulp te vragen en kom je zelden toe aan reflecteren op het grotere plaatje.

Vaak komt dat voort uit perfectionisme, de angst om niet gewaardeerd te worden voor je werk, onvoldoende vertrouwen in je team of eerdere slechte ervaringen met delegeren.

Toch zullen zowel jijzelf als je team tot betere prestaties komen als het werk beter verdeeld wordt. Maar hoe doe je dat?

Dit zijn zes manieren waarop je volgens carrièrecoach Melody Wilding kan zorgen dat je werk makkelijker delegeert:

1. Verander je mindset

Om beter te delegeren zal je eerst je mindset moeten veranderen. “Mensen die ik train moeten zich realiseren dat delegeren geen straf is”, zegt Wilding. “Het is juist een kans voor jouw team en collega’s om te leren, te groeien en nieuwe vaardigheden en competenties te ontwikkelen.”   

Denk ook na hoe jij in je eigen arbeidsverleden kansen hebt gekregen toen jouw baas je nieuwe taken toewees en je daardoor zichtbaarder werd, meer autoriteit kreeg en jezelf ontwikkelde. Geef jouw team en je collega’s ook die mogelijkheid.   

2. Zoek uit welke taken je wilt afstoten

Hou een week lang nauwkeurig bij waar je je tijd aan besteedt, raadt Wilding aan. Onderscheid ook de taken die je energie geven en die je juist energie kosten. Zo kom je tot een eerste selectie van taken die in aanmerking komen om af te stoten.

Administratieve taken, herhaalbare processen en taken waar anderen beter in zijn, zijn vaak goede kandidaten om te delegeren.

3. Betrek collega's bij het proces

Mensen zijn vaak bang dat ze afwijzende reacties krijgen van hun team als ze gaan delegeren, maar met de juiste benadering is juist het omgekeerde het geval, zegt Wilding.

Betrek collega's bij het proces en bekijk samen welk werk ze leuk vinden om te doen en hoe ze kunnen worden gemotiveerd om verder te groeien. Zo kan je taken koppelen aan de kwaliteiten van mensen.

"Veel van mijn klanten zijn verbaasd waar hun medewerkers mee komen als je hen vraagt of ze ideeën hebben welke taken ze van jouw bord kunnen nemen", schrijft Wilding. "Omdat ze niet wisten dat iemand die taak zou willen doen of omdat ze met ideeën komen waar ze zelf nooit aan gedacht zouden hebben." 

4. Begin klein

Delegeren is iets anders dan jezelf overbodig maken. Het is een recept voor mislukking als je een heel project in een keer overdraagt, stelt Wilding. Probeer taken beetje bij beetje over te dragen en mensen ook te trainen in de vaardigheden die ze daarvoor nodig hebben.

Daardoor krijg je vertrouwen, omdat je zult zien dat je teamleden hun taak aankunnen en competenties ontwikkelen waar zij en jijzelf blij van worden. Maak ook echt tijd vrij om instructies te geven en vragen te beantwoorden.

5. Wees je bewust van je rol

Het is jouw baan om het "wat" en "waarom" van een project te bepalen. Het gaat daarbij om de gewenste uitkomst en het belang ervan. Je moet volgens Wilding glashelder zijn over je verwachtingen, de criteria voor succes en de grenzen. 

Hoewel je eindverantwoordelijk bent voor de taken die je delegeert, moet je degene aan wie je taken delegeert volledig vrijlaten in het "hoe". Misschien lijkt dat erg op hoe jij het zou doen of misschien ook helemaal niet. Maar micromanagen hoeft niet, zolang maar duidelijk is wat de gewenste uitkomst is.  

6. Geef feedback

Het geven en krijgen van feedback is vaak lastig voor perfectionisten. Soms worden ze persoonlijk geraakt als ze kritiek krijgen, maar juist daardoor zou je ook het vermogen moeten hebben empathisch te zijn bij het geven van feedback en anderen te motiveren te werken aan hun tekortkomingen. 

Geef collega's regelmatig constructieve feedback. Doe dat door eerst aan te geven wat goed gaat en daarna wat nog beter kan. Iedereen wil weten wat ze goed doen en wat niet, ook mensen aan wie je taken hebt gedelegeerd.  

Lees het uitgebreidere originele artikel op Business Insider US.

[activecampaign form=20]

LEES OOK: 26 tekenen dat je een goede leidinggevende bent – ondanks je eigen twijfels