Het is niet altijd makkelijk om de baas te zijn. Anderen aansturen kan veel stress opleveren en soms is het ook lastig om een goed beeld te krijgen van hoe je het zelf doet.

Weet je bijvoorbeeld het evenwicht te bewaren tussen het afdwingen van respect en toegankelijk blijven voor anderen? Hoe reageren medewerkers op jouw leiderschapsstijl? Roepen sommige dingen die je doet weerstand op?

Goed management is cruciaal voor elke organisatie – uit peilingen komt bijvoorbeeld naar voren dat voor pakweg een derde van de werknemers een slechte manager aanleiding kan zijn om een andere baan te zoeken, zo meldde Business Insider eerder.

Als leidinggevende kun je echter niet zomaar een rondje doen op de werkvloer om te vragen wat anderen van je vinden. Het is handiger om te werken met tevredenheidsonderzoeken en direct feedback te vragen in concrete situaties.

Kijk ook eens naar onderstaande subtiele signalen die iets zeggen over hoe jij het doet als baas:


Je hebt geen oogappels

Het voortrekken van bepaalde werknemers is een uitstekende methode om de arbeidsmoraal te ondermijnen. Zodra je de indruk wekt dat een bepaalde persoon je favoriet is, krijgen anderen het gevoel dat het geen zin meer heeft om te proberen indruk op je te maken.


Je behandelt werknemers als mensen

Foto: Strelka Institute for Media, Architecture and Design/Flickr

Helaas denken sommige leidinggevenden dat afblaffen van ondergeschikten een effectieve manier van motiveren is. Doorgaans is dat niet zo. Als je medewerkers als mensen behandelt, doe je het al beter dan veel andere managers.


Je bent niet bang om nieuwe dingen uit te proberen

Een goede manager kiest voor een bepaalde aanpak omdat die het beste werkt, niet omdat we-het-altijd-al-zo-doen. Excellente managers geven hun ondergeschikten daarom de ruimte om te experimenteren en te innoveren.


Iedereen legt verantwoording af

Foto: Strelka Institute for Media, Architecture and Design/Flickr

Verantwoording afleggen is belangrijk voor de arbeidsethos en helpt werknemers om integer te handelen. Dat is van groot belang voor een gezonde bedrijfscultuur.


... dat geldt ook voor jou

Een goede baas zoekt geen zondebok om fouten goed te praten. Ervaren managers zijn niet bang om te erkennen dat ze een fout hebben gemaakt, juist om te zorgen dat anderen durven te experimenteren.


Je blijft beleefd

Foto: Strelka Institute for Media, Architecture and Design/Flickr

Een leidinggevende die onzeker is, heeft de neiging om te commanderen en/of zich als een diva te gedragen. Je kunt ook gewoon beleefd blijven en dingen netjes vragen.


Je helpt als dat nodig is

Als manager kun je een vertrouwensband met ondergeschikten opbouwen door ze advies te geven en te ondersteunen. Natuurlijk heb je daar beperkte tijd voor, maar mensen in het diepe gooien en verder niet naar ze omkijken, is niet erg handig.


Je neemt hindernissen weg

Foto: Strelka Institute for Media, Architecture and Design/Flickr

Een slechte baas maakte het lastig voor werknemers om succesvol te zijn en hun werk naar behoren te doen. Goede managers zijn juist actief bezig om het leven van werknemers makkelijker te maken.


Je bent een goede coach

Coachen is niet een kwestie van passief toekijken vanaf de zijlijn - maar een coach rent evenmin het veld op tijdens de wedstrijd om zelf het spel over te nemen.

Een goede baas is een effectieve coach: hij of zij dwingt respect af en werkt met een een combinatie van lof en opbouwende kritiek. Daarmee breng je het beste in werknemers naar boven.


Je kunt verwachtingen goed managen

Foto: Strelka Institute for Media, Architecture and Design/Flickr

Een slechte baas brengt werknemers in verwarring door niet duidelijk aan te geven hoe het bedrijf ervoor staat. Het ene moment krijgen werknemers te horen dat het fantastisch gaat, en kort daarna komt het bericht dat er mensen uit moeten. Wees dus eerlijk en speel zoveel mogelijk open kaart.


Je geeft feedback

Een goede werknemer verlangt naar feedback om te weten hoe hij of zij zichzelf kan verbeteren. Een goede manager staat klaar om die feedback te geven.


Je zorgt voor een transparante werksituatie

Foto: Strelka Institute for Media, Architecture and Design/Flickr

Transparantie over wat er gebeurt in een bedrijf is de basis van een prettige bedrijfscultuur.


Je vraag hoe anderen erover denken

Werknemers willen serieus genomen worden. Ook al ben jij degene die de uiteindelijke beslissing neemt, dan blijft het goed om zo nu en dan werknemers uit te nodigen om hun inzichten en meningen te delen.


Leg uit wat je doet

Foto: Strelka Institute for Media, Architecture and Design/Flickr

Sterke managers verwachten niet dat anderen hun gedachten kunnen lezen. Ze maken duidelijk wat hun visie is en geven het team informatie en middelen om concrete doelen te bereiken.


Je bent oplossingsgericht

Een zwakke baas gaat verwijten maken, als een organisatie in zwaar weer terecht komt. Een goede manager blijft focussen op het vinden van oplossingen.


Je zorgt ervoor dat medewerkers uitdagend werk hebben

Foto: Strelka Institute for Media, Architecture and Design/Flickr

Verveelde werknemers zijn vaak ook ongelukkige werknemers. Een goede leidinggevende let erop dat werknemers taken hebben die een uitdaging bieden.


Je doet niet aan micro-management, maar houdt wel overzicht

Een juiste inschatting van de capaciteiten van je werknemers is van groot belang voor het toekennen van verantwoordelijkheden: kan iemand méér verantwoordelijkheid aan, zijn er mogelijkheden om zaken te delegeren?


Je houdt contact met je werknemers

Foto: Strelka Institute for Media, Architecture and Design/Flickr

Als je tijd neemt om individueel bij te praten met werknemers, zorg dan dat er sprake is van tweerichtingsverkeer, zodat je weet welke doelen werknemers nastreven en waar ze bezorgd over zijn.


Je hebt gevoel voor humor

Probeer niet de lolbroek uit te hangen op kantoor. Een goede leidinggevende neemt z'n werk serieus, maar doet wel aan zelfrelativering - met een beetje gevoel voor humor.


Je neemt de ambities van je werknemers serieus

Foto: Strelka Institute for Media, Architecture and Design/Flickr

De beste managers voelen zich betrokken bij de ambities van hun werknemers. Ze bekommeren zich concreet om de professionele doelstellingen en aspiraties van ondergeschikten.


Je probeert niet aardig te zijn om aardig gevonden te worden

Te aardig zijn kan dramatisch uitpakken, geeft Betty Liu aan in een artikel op LinkedIn. Het komt niet betrouwbaar over, als je als baas onterecht complimentjes uitdeelt en daarna snoeihard wijst op de tekortkomingen van werknemers.

Aardig zijn om conflicten te vermijden is geen goede strategie. Wees eerlijk een reëel tegenover werknemers. Daar hebben ze echt iets aan.


Je kunt goed luisteren

Foto: Strelka Institute for Media, Architecture and Design/Flickr

Kunnen luisteren is één van de belangrijkste redenen waarom introverte mensen het goed kunnen doen als baas.

Veel werknemers zijn bekend met een baas zie het heerlijk vindt om zichzelf te horen praten. Wat minder vaak voorkomt is een manager die anderen graag hoort praten. En dan heb je de nog zeldzamere kwaliteit van een baas die echt oplet als je iets vertelt. Met goed luisteren kun je als leidinggevende veel punten scoren.


Je hebt begrip voor het leven van je werknemers

Een goede baas bewaakt de grens tussen zakelijk en privé. Maar hij of zij toont wel interesse in het leven van werknemers: wat zijn de vakantieplannen, hoe gaat het met de kinderen, enzovoorts. Een zekere mate van empathie is goed voor de werkrelatie.


Je levert maatwerk

Foto: Strelka Institute for Media, Architecture and Design/Flickr

Elke werknemer zit anders in elkaar. Op de werkvloer is maatwerk onontbeerlijk. Een goede baas is flexibel en kan verschillende rollen vervullen om werknemers individueel aan te sturen.


Je wil dat mensen zich inzetten, niet dat ze perfect zijn

Een sterke leider stimuleert teamleden om zich maximaal in te zetten. Zelf geeft de baas het goede voorbeeld en werknemers krijgen de middelen om via hard werken succes te boeken.

Als baas moet je waken voor onrealistische doelen en gebrek aan flexibiliteit. Mensen maken nu eenmaal fouten. Als je kleinere fouten bestraft, ontmoedig je innovatie en pro-actief handelen op de werkvloer.


Soms denk je dat je geen goede leider bent

Foto: Ayurvedic India/Flickr

Toen Business Insider eerder sprak met auteur Simon Sinek over leiderschap legde hij uit dat individuen die denken dat ze uitmuntende leiders zijn, vaak helemaal geen goede leiders zijn.

Sterke leiders erkennen dat macht en status niet garant staan voor adequaat leiderschap. Ze proberen zichzelf daarom steeds te verbeteren. Zo'n sterke leider kan zelf af en toe het gevoel hebben dat hij of zij tekort schiet.

Juist het feit dat mensen hun eigen tekortkomingen kunnen zien, maakt ze competenter vergeleken met managers die geen enkele vorm van zelfkritisch vermogen hebben.

Jacquelyn Smith heeft bijgedragen aan een eerdere versie van dit artikel.