• Consumenten hebben in april 2021 9,4 procent meer besteed dan in dezelfde periode vorig jaar, zo meldt het CBS.
  • Vooral zaken als elektriciteit, gas en brandstof hebben gezorgd voor meer uitgaven.
  • Het CPB voorziet voor zowel dit jaar als volgend jaar een economische groei van boven de 3 procent.

De consumptie van Nederlandse huishoudens is in april het sterkste aangetrokken sinds de Tweede Wereldoorlog.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd de enorme groei vooral veroorzaakt doordat de consumptie in de vergelijkbare maand vorig jaar juist op een zeer laag niveau lag vanwege de eerste lockdown.

Daarnaast werden op 28 april de terrassen geopend en was het vanaf die datum ook mogelijk om zonder afspraak te winkelen. Ook was het gasverbruik in april veel hoger dan een jaar eerder doordat het veel kouder was.

Consumenten hebben volgens het statistiekbureau 9,4 procent meer besteed dan in april 2020. Een maand eerder kromp de consumptie nog met 0,4 procent.

Maar de consumptie kwam niet boven het niveau van voor de pandemie. In april 2021 besteedden consumenten nog 9,2 procent minder dan in april 2019.

Bron: CBS
Bron: CBS

Gas, elektriciteit en brandstof zorgen voor meer uitgaven

Aan zaken als gas, elektriciteit en brandstof werd bijna een vijfde meer besteed dan een jaar eerder. Het hogere gasverbruik heeft dit cijfer flink opgedreven. Daarnaast werd er meer benzine en diesel voor de auto getankt. Vanwege de lockdown werd een jaar geleden nog veel minder met de auto gereden.

Verder werd er ruim 17 procent meer gespendeerd aan duurzame goederen. Het gaat vooral om bijvoorbeeld kleding, schoenen en auto’s.

Lees ook op Business Insider

Aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd, werd ook meer geld uitgegeven. Met een plus van 6,7 procent constateerde het CBS in deze categorie de eerste groei van de consumptie na februari 2020.

Drie weken geleden meldde het statistiekbureau al dat winkels in april hun omzetten met gemiddeld 9,6 procent hadden opgevoerd. Zowel de omzet van de non-foodsector als die van de foodsector groeide, evenals de onlineverkopen.

Koopbereidheid op niveau van voor de crisis

Wat wel weer op het niveau van voor de crisis is, is het vertrouwen dat Nederlanders hebben in de economie. Ook de koopbereidheid nam toe tot een niveau dat sinds de uitbraak van de pandemie niet meer is gemeten, aldus het CBS.

De index die het consumentenvertrouwen meet kwam uit op een stand van min 3 tegen min 9 in mei. Daarmee lag het consumentenvertrouwen boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 8).

Bron: CBS
Bron: CBS

In maart 2020, voor de crisis losbarstte, werd ook een stand van min 3 gemeten. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (min 41).

Verder nam de koopbereidheid toe tot een niveau dat voor de coronacrisis voor het laatst werd gezien. Consumenten oordeelden positiever over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in mei.

Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de koopbereidheid. Consumenten oordeelden in juni minder negatief over de toekomstige werkloosheid dan een maand eerder, aldus het CBS.

Investeringsklimaat wordt steeds gunstiger

Het CBS maakte daarnaast bekend dat de investeringen van bedrijven in april zijn toegenomen. Dat is de tweede maand op rij. De toename was met een plus van 9,9 procent zelfs iets groter dan in de voorgaande maand. Er werd onder andere meer geld gestoken in gebouwen en machines.

Volgens het CBS worden de omstandigheden voor de investeringen de laatste tijd steeds beter. In juni ziet het beeld er weer gunstiger uit dan in april. Daarbij kijkt het statistiekbureau onder meer naar de situatie op afzetmarkten en op de financiële markten.

Wat meespeelt is dat de exportgroei is aangetrokken. Ook zijn industriële ondernemers positiever geworden over hun orderpositie. Tegelijkertijd wordt het sentiment van consumenten steeds minder negatief.

CPB voorziet economische groei van 3,2%

Volgens een nieuwe raming van het Centraal Planbureau (CPB) zal de economische groei zowel dit jaar als volgend jaar boven de 3 procent uitkomen. Daarnaast zal de werkloosheid komende jaren waarschijnlijk niet heel hard oplopen.

De permanente economische schade van de coronapandemie lijkt daarmee beperkt te blijven, aldus de belangrijke adviseur van het kabinet.

Voor dit jaar voorziet het CPB 3,2 procent groei, gevolgd door een plus van 3,3 procent volgend jaar. De werkloosheid komt dit jaar waarschijnlijk uit op 3,6 procent en zal volgend jaar toenemen tot 4,1 procent van de beroepsbevolking.

CPB-directeur Pieter Hasekamp constateert dat het steunbeleid van de overheid goed heeft gewerkt om de effecten op de arbeidsmarkt en de productie te dempen en grote permanente schade te voorkomen. “De Nederlandse economie staat er ondanks de coronapandemie relatief goed voor”, vindt hij.

Het herstelbeleid van de overheid moet zich volgens Hasekamp nu richten op wat hij noemt het “faciliteren van aanpassingen in de economie”. Daarbij verwijst hij ook naar langetermijnuitdagingen op het terrein van klimaat, onderwijs, wonen en de arbeidsmarkt.

LEES OOK: ‘Extra herstelplan om Nederlandse economie aan te jagen is overbodig’, aldus de hoofdeconoom van ABN AMRO