D66 moet in de Eerste Kamer een stokje steken voor de verhoging van de rente op de studielening, vinden de leden van de regeringspartij. Daardoor lijkt het voorstel van de eigen onderwijsminister Ingrid van Engelshoven het niet te gaan halen.

De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de verhoging van de rente, waartoe VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de kabinetsformatie hadden besloten. Maar dat was met de hakken over de sloot, met alleen de steun van de coalitiepartijen.

Nu een van die vier zich in de Eerste Kamer tegen het plan dreigt te keren, lijkt het in de senaat geen kans te maken.

De partijtop liet voor het partijcongres, waar de leden zondag de Eerste Kamer opdroegen de renteverhoging te dwarsbomen, al weten dat het de senatoren vrij staat dat te doen. Zij zijn niet gebonden aan het regeerakkoord, zoals hun collega’s in de Tweede Kamer.

Jetten vraag eigen D66-minister leenstelsel te heroverwegen

Fractievoorzitter Rob Jetten sprak ook zijn zorg uit over de leenangst van studenten in spe, en vroeg Van Engelshoven het leenstelsel nog eens goed onder de loep te nemen en dat zo nodig aan te passen. D66-kopstukken benadrukken al enige tijd dat het plan voor de verhoging van de studierente niet uit hun koker komt en spreken van de “minst favoriete” maatregel uit het regeerakkoord.

De leden van coalitiepartner CDA droegen hun Haagse kopstukken afgelopen najaar ook al op de renteverhoging tegen te houden. Maar voorman Sybrand Buma weigert daar gevolg aan te geven, omdat de maatregel nu eenmaal is afgesproken en schrappen geld kost.