Premium content ophalen

Veel klimaatactivisten en politici roepen op tot een hogere CO2-prijs. Hiermee wordt de uitstoot van broeikasgassen duurder en dat kan de transitie naar een groenere economie versnellen. Maar wat voor financiële schok brengt zo’n stijging met zich mee? Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft op dit vraagstuk een scenario-analyse losgelaten.

De CO2-prijzen in verschillende landen liggen nog lang niet op niveaus die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen flink terug te dringen. Europa kent het handelssysteem voor CO2-emissies waar de prijzen relatief hoog liggen op iets meer dan 80 euro per ton CO2.

Volgens het IMF bedraagt de gemiddelde CO2-prijs wereldwijd echter 5 dollar per ton CO2. Omdat de prijs zo laag is, kunnen veel ondernemingen met een hoge CO2-voetafdruk relatief goedkoop blijven produceren. Ze hoeven de externe milieukosten immers niet mee te nemen in de kostprijs van hun producten.

Premium content ophalen