De Nieuwe Zijderoute, een reeks treinverbindingen van China naar Europa, vormt een bedreiging voor de positie van Schiphol. De haven van Rotterdam krijgt minder last van het Chinese paradepaardje, stelt het Economisch Bureau van ING.

Er wordt nog relatief weinig vracht vervoerd via de Zijderoute, maar de treinverbinding groeit wel sterk. Omdat het een prestigeproject is van de Chinese overheid, zal die groei de komende jaren in de dubbele cijfers blijven, verwachten de ING-economen.

(klik voor uitvergroting)

Het spoor is sneller maar duurder dan vervoer per boot, en trager maar goedkoper dan vervoer per vliegtuig. De schaalgrootte van zeeschepen zorgt er echter voor dat het vervoer over zee voor grondstoffen en goedkope producten verreweg de interessantste vervoersmethode blijft.

Kort gezegd betekent dit dus dat Rotterdam als belangrijkste overslaghaven in Europa voor Chinese producten minder te vrezen heeft dan Schiphol als knooppunt voor vrachtvervoer.

De economen van ING illustreren dat met onderstaand diagram:

(klik voor uitvergroting)

Voor duurdere producten als medicijnen, elektronica en cosmetica die nu als luchtvracht worden vervoerd, ligt dat anders. Vervoer per vliegtuig is namelijk vier tot zes keer duurder dan over het spoor. De lagere CO2-uitstoot kan bovendien helpen de trein een interessant alternatief voor luchtvracht te maken.

Door de Zijderoute wordt ook Oost-Europa beter ontsloten, wat tot kansen kan leiden voor Nederlandse bedrijven. Oost-Europese producten kunnen per trein naar Nederland komen en vandaar verder worden vervoerd, maar ook het achterland van de Rotterdamse haven wordt zo groter.

Uitdagingen voor de Zijderoute zijn er nog wel. De spoorlijn wordt nu nog gesubsidieerd door China. Bovendien is het spoor in Noordwest-Europa al zeer druk bezet en kunnen er niet eenvoudig meer treinen bij.