• De informatievoorziening over actuele locaties van commerciële schepen in Chinese wateren is de afgelopen maand met 85 procent gedaald.
  • Scheepvaartbedrijven gebruiken deze gegevens voor een breed scala aan toepassingen, zoals de planning van vaarroutes.
  • De afscherming van locatiedata kan de huidige knelpunten in de mondiale transportketens versterken.
  • Lees ook: Demografische tijdbom in China: geboortecijfer daalt in 2020 tot historisch dieptepunt

Schepen in Chinese wateren zijn sinds deze maand niet goed meer te volgen met het maritieme informatiesysteem dat de scheepvaartindustrie gebruikt. Dit zou de crisis in de mondiale goederenstromen kunnen versterken.

Het Automatische Identificatie Systeem (AIS), dat signalen van schepen volgt met stations langs de kust en satellieten in de ruimte, vertoonde de afgelopen weken een plotselinge daling van ontvangen signalen (zie grafiek hieronder).

Gegevens van het onderzoeksbureau VesselsValue tonen dat de signalen in Chinese wateren in minder dan een maand daalden met 85 procent, van meer dan honderd duizend per dag op 28 oktober tot iets meer dan vijftien duizend per dag op 17 november.

Graph showing drop off in China's AIS ship data in November 2021.
Bron: VesselsValue

De sterke daling begon na de invoering van een Chinese wet ter bescherming van privé-gegevens. De nieuwe wet bepaalt hoe binnenlandse en buitenlandse organisaties Chinese gegevens mogen verzamelen en delen.

Er zijn geen specifieke regels voor data over de scheepvaart, maar sommige Chinese organisaties zijn vanwege de nieuwe wet gestopt met het verstrekken van locatiedata voor schepen aan buitenlandse bedrijven, berichtte Reuters eerder deze maand.

Scheepvaartbedrijven gebruiken deze gegevens voor uitleenlopende doeleinden, zoals het plannen van vaarroutes, logistiek en het analyseren van de doorstroom.

Omdat de signalen de bulk van de gegevens leveren over de scheepvaart van en naar Chinese havens, betekent een daling een behoorlijke afname van de zichtbaarheid in de goederenstromen over de zee naar China, een van 's werelds grootste handelsnaties, aldus analist Charlotte Cook van VesselsValue in een email aan Insider.

"De beschikbaarheid van data via het AIS is de afgelopen jaren juist sterk gestegen. Hierdoor is de scheepvaartindustrie daar nu in hoge mate van afhankelijk voor de extrapolatie van scheepvaartbewegingen, het analyseren van seizoenspatronen en om de efficiëntie van havens te verbeteren," schrijft Cook.

"De forse daling van de signalen van scheepvaartbewegingen in China beperkt de mogelijkheid om de scheepvaartactiviteit goed te monitoren, juist nu mondiale transportketens al hevig onder druk staan," geeft ze aan.

"Als deze situatie voortduurt, kunnen de mondiale transportketens rond de drukke kerstperiode verder in de knel komen en over de hele wereld voor problemen zorgen," zei Anastassis Touros van MarineTraffic tegen Reuters. 

LEES OOK: China laat stijging van renminbi op z’n beloop: sterke munt is handig bij inkoop van dure energie uit buitenland