• Wat vinden Nederlandse topmanagers belangrijk, nu de economie herstelt?
  • Uit onderzoek van grootbank ING blijkt dat digitalisering zowel voor de korte als de lange termijn hoge prioriteit heeft.
  • Ook duurzaamheid krijgt meer aandacht, waarbij bedrijven sterk letten op hun imago én de marktkansen die verduurzaming biedt.

Wat vinden Nederlandse topmanagers belangrijk, nu de economie herstelt, we meer grip krijgen op de coronapandemie én tegelijkertijd de alarmbellen rinkelen rond klimaatvraagstukken die steeds tastbaarder worden?

Grootbank ING vroeg in een deze week gepubliceerd rapport 77 topmanagers, waaronder CEO’s en (financiële) directeuren, om hun prioriteiten voor de korte en lange termijn te benoemen. Het gaat hierbij om beslissers die werkzaam zijn bij bedrijven met een omzet van minimaal 250 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft beursgenoteerd is.

De resultaten voor de eigen onderneming zijn samengevat in onderstaande infographic, met in blauw de prioriteiten voor de lange termijn en in oranje de korte termijn.

Duidelijk is dat digitalisering veel aandacht heeft, wat niet vreemd is gelet de veranderingen rond thuiswerken en online shoppen die tijdens de coronaperiode veel aandacht hebben gekregen.

Kijk je naar de lange termijn, dan springen drie blauwe bolletjes eruit: verbetering product & marketing door analyse klantdata, het digitaal aanbod en digitale procesverbeteringen. Allemaal digitaal dus.

Voor de korte termijn ligt de topprioriteit eveneens op digitaal aanbod. Daarnaast speelt het mitigeren van digitale risico's - denk aan thuiswerkende werknemers - een belangrijke rol. Op de derde plaats staan min of meer gelijk productverbetering, digitale processen én inspelen op kansen & risico's rond duurzaamheid en klimaat.

Opvallend dus dat klimaat bij de top van het bedrijfsleven een relatief belangrijke prioriteit op de korte termijn is geworden!

Zoom je wat dieper in, dan blijkt uit het onderzoek dat 69 procent van de ondervraagden aangeeft sinds de coronacrisis te versnellen op het gebied van duurzaamheid. Daarbij gaat het vooral om praktische zaken, zoals het promoten van een gezonde levensstijl, het vergroenen van het energieverbruik en het verminderen en elimineren van afval.

Opvallende uitkomst van het onderzoek is verder dat bij de redenen voor een versterkte focus op verduurzaming het verbeteren van het imago de belangrijkste drijfveer is. Dit geeft dus aan dat bedrijven gevoelig zijn voor de maatschappelijk perceptie rond duurzaamheid.

Een andere belangrijke factor is dat bedrijven simpelweg nieuwe marktkansen zien, wat voor de lange termijn uiteraard cruciaal is om duurzame initiatieven te laten slagen.

LEES OOK: Lenen aan het MKB: ‘Als een ondernemer krediet wil voor één espressobar en er komt een Starbucks naast, heeft hij een probleem. Met 20 espressobars is dat anders’