Betere prestaties en een hoger salaris gaan hand in hand. Maar wat de beloning van topmanagers betreft, is er een aanwijsbaar plafond bij die relatie, blijkt uit onderzoek van het CBS en de Rijksuniversiteit Groningen. De grens ligt op een salaris van 6 ton per jaar.

Managers die kwalitatief hoger worden beoordeeld zorgen ook voor een hogere productiviteit van bedrijven. Maar als het om de beloning gaat, verdwijnt de correlatie tussen prestaties en inkomsten boven een salaris van 6 ton.

“De managementkwaliteit bij bedrijven met een CEO die meer dan 600 duizend euro verdient, verschilt niet significant van die bij bedrijven met een CEO die 400 duizend tot 600 duizend euro verdient”, concluderen de onderzoekers.

Onderstaande grafiek geeft dit weer:

Voor de studie is onder meer gesproken met bestuurders van grotere industriële bedrijven. Ook zijn oordelen over het leiderschap van 138 bedrijfsbazen gekoppeld met CBS-data. Het bleek dat de kwaliteit van het management tot een bepaald salarisniveau positief samenhangt met het salaris van de topman of -vrouw.

Ook hangt de managementkwaliteit samen met het aantal jaren dat iemand leiding geeft bij het bedrijf. De langstzittende managers werken over het algemeen bij bedrijven met de laagste managementkwaliteit. Oftewel: de bedrijfsprestaties worden volgens de studie vaak minder naarmate bestuurders langer aan het roer staan.

Lees ook op Business Insider

Kwaliteit van management is door de onderzoekers bepaald aan de hand van deelscores op terreinen als de inrichting van werkprocessen, doelstellingen voor de lange termijn en de wijze waarop getoetst wordt in hoeverre die bedrijfsdoelen daadwerkelijk gehaald worden.

De onderzoekers merken op dat er wat betreft dit thema ook nog andere factoren een rol spelen waar nu nog geen rekening mee is gehouden, zoals bedrijfsprestaties of andere karakteristieken van een bedrijf en persoonlijke eigenschappen van de bedrijfsbaas.

LEES OOK: Een headhunter die CEO’s zoekt voor bedrijven en meer dan 1.000 kandidaten sprak, vertelt wat z’n favoriete vragen voor topmanagers zijn