• Het aantal faillissementen is in augustus nog verder gedaald, zo meldt het CBS. Vorige maand gingen 98 bedrijven op de fles, elf minder dan in juli.
  • Volgens het statistiekbureau ligt het aantal bankroeten op het laagste niveau in 30 jaar.
  • De handel telde de meeste faillissementen. Relatief gezien gingen in de sector bouwnijverheid de meeste bedrijven kopje onder.

Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard, is in augustus nog verder gedaald. Daarmee blijft het aantal uitgesproken faillissementen historisch laag. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de enorme coronasteun van de overheid.

Er zijn in augustus 98 bedrijven failliet verklaard, elf minder dan in juli. Dat aantal is exclusief eenmanszaken, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 het hoogst met 816 bedrijven en instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal faillissementen tot halverwege vorig jaar relatief gelijk. Sindsdien is het aantal bankroeten afgenomen. Het aantal uitgesproken faillissementen ligt nu op het laagste niveau in dertig jaar.

Het gemelde cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er in de ene maand meer dan in de andere maand.

De handel was de bedrijfstak met de meeste faillissementen in augustus. Dat is ook een van de sectoren met de meeste bedrijven. Relatief gezien gingen in de sector bouwnijverheid de meeste bedrijven failliet.

Overheid gaat coronasteun afbouwen

De algemene coronasteunregelingen op 1 oktober af, zo maakte het kabinet in augustus bekend.

Wel kunnen ondernemers nog eventjes gebruik maken van bepaalde kleinere regelingen. Daarnaast komt de werktijdverkorting terug en worden de regels rond bijzondere bijstand voor zelfstandigen versimpeld. Ook blijven de financieringsregelingen van kracht voor bedrijven die geld nodig hebben om op korte termijn aan hun verplichtingen te voldoen.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra zei dat de steunpakketten “in de orde van grootte” van 80 miljard euro hebben gekost. “Dat is een exceptioneel bedrag dat we met z’n allen hebben gefinancierd.”

De vraag is uiteraard wat het afbouwen van de coronasteun gaat doen met de faillissementscijfers. Veel bedrijven moeten immers ook gefaseerd uitgestelde belastingen gaan terugbetalen.

LEES OOK: Faillissementen in Nederland vallen mee ten opzichte van de rest van Europa