• Vanaf 1 juli geldt de nieuwe Europese btw-regeling voor e-commerce.
  • De huidige btw-vrijstelling voor in de EU ingevoerde pakketten met een waarde van minder dan 22 euro wordt daarmee afgeschaft.
  • Voor de btw-aangifte kan het éénloketsysteem (IOSS) worden gebruikt, maar ondernemers kunnen ook in de EU-landen zelf aangifte blijven doen.

Over de grens btw rekenen en verrekenen. Leuker kan de EU het niet maken, maar het moet wel makkelijker worden.

Vanaf 1 juli worden nieuwe regels van kracht die het btw-systeem voor Europese verkopen via internet eenvoudiger moet maken.

De regels van de nieuwe EU-richtlijn gelden voor Nederlandse webshops met een jaaromzet in andere EU-landen die groter is dan 10.000 euro, benadrukt de Kamer van Koophandel.

De Europese Unie wil het btw-systeem onder andere eenvoudiger maken door de btw voortaan te laten betalen in het land waar goederen of diensten gebruikt worden en de wijze waarop btw wordt aangegeven uniform maken voor alle 27 lidstaten.

Dat laatste wordt mogelijk gemaakt door de invoering van IOSS (Import One-Stop Shop), een éénloketsysteem voor de btw-verwerking en het nieuwe platform voor bedrijven en belastingplichtige personen.

De EU wil hiermee niet alleen de btw 'makkelijker' maken, maar ook het speelveld gelijk maken tussen EU-bedrijven en niet-EU-partijen.

Maar wat moeten e-commercebedrijven weten over deze nieuwe regels om er een vliegende start mee te maken?


1. Verkopen binnen de EU: 1 loket voor verrekenen btw

Foto: Belastingdienst

Per 1 juli kunnen bedrijven de btw op al hun verkopen binnen de EU via een enkele kwartaalaangifte elektronisch aangeven en betalen – werkend met de belastingautoriteit in hun eigen lidstaat en in hun eigen taal, zelfs als zij over de grens verkopen.

Daarvoor is het éénloketsysteem voor btw (IOSS) opgezet: het nieuwe platform voor bedrijven en belastingplichtige personen. Dit kan worden gebruikt voor het verantwoorden van de btw op online in de EU verkochte goederen en diensten. Dit kan de nalevingskosten tot 95 procent verlagen.


2. Goederen die van buiten de EU komen: btw-aangifte door leverancier

Foto: Belastingdienst

Het éénloketsysteem voor invoer (IOSS) faciliteert de inning, aangifte en betaling van btw voor verkopers die van buiten de EU goederen halen en leveren aan klanten in de Europese Unie.

Dit betekent in de praktijk dat deze verkopers de btw kunnen innen, aangeven en rechtstreeks aan de belastingautoriteit van hun keuze kunnen betalen, in plaats van de klant de btw te laten betalen bij bezorging van de goederen.

Dit maakt dingen gemakkelijker voor bedrijven en beschermt tegelijkertijd de online kopers tegen verborgen kosten. De deelname hieraan is vrijwillig. Sinds 1 april kan je dit regelen via Mijn Belastingdienst Zakelijk.


3. Vrijstelling van pakketjes onder €22 voor aankoop buiten EU vervalt

Foto: Belastingdienst

Voor alle goederen buiten de EU die rechtstreeks worden geleverd aan particulieren in een EU-land moet btw worden betaald. De huidige btw-vrijstelling voor ingevoerde pakketten met een waarde van minder dan 22 euro wordt daarmee afgeschaft.

Lees ook: Goedkoop iets bestellen bij AliExpress of een andere webshop buiten de EU? Dat gaat in 2021 veranderen

Hoewel de meeste EU-bedrijven het spel eerlijk spelen, bracht deze vrijstelling sommige verkopers ertoe om goederen van hoge waarde, bijvoorbeeld smartphones, frauduleus tegen een lagere prijs aan te geven om van deze vrijstelling te profiteren.

Dit werkte ondermijnend voor EU-bedrijven die geen andere keus hadden dan hun EU-klanten voor dezelfde producten het volle btw-tarief door te berekenen. Door deze vrijstelling af te schaffen kunnen Europese bedrijven op een gelijker speelveld concurreren.

Lees meer over retail en e-commerce: