Meer slimme mensen verdwijnen uit Nederland dan erbij komen, althans als je kijkt naar professionals met een LinkedIn-profiel.

Nederland heeft niet veel moeite met het aantrekken van migranten in het algemeen. De asielzoekerscentra puilen weer uit, maar kennismigranten laten ons land grotendeels links liggen. Dat zou je althans kunnen opmaken aan cijfers van LinkedIn waar de Amerikaanse website Quartz donderdag over schrijft.

Als je kijkt naar mensen met een LinkedIn-profiel dan zijn er meer mensen vanuit Nederland naar het buitenland vertrokken dan erbij kwamen. Een negatief migratiesaldo dus, hoewel met het 0,02 procent ook weer niet wereldschokkend is.

Braindrain in India

In India lijkt echt wel sprake van een echte braindrain. Het land had aan het eind van 2014 0,23 procent minder LinkedIn-gebruikers dan aan het begin van het jaar en dat kwam aantoonbaar door migratie. De gebruikers verhuisden naar het buitenland, voornamelijk naar de VS (38 procent) en de Verenigde Arabische Emiraten. Meer dan de helft vond werk in de IT-sector, aldus Quartz.

Opvallend is overigens dat ook echte migratielanden als het Verenigd Koninkrijk en de VS een negatief migratiesaldo hebben. Gevolg van recente aanscherpingen in asielbeleid? Het is niet helemaal duidelijk.

Kwalitatieve migratie

De cijfers van Linkedin geven overigens niet veel zicht op de kwaliteit van de netto-migratie van Nederlandse werknemers. Daarvoor zou je moeten weten uit welke sector de migranten afkomstig zijn, maar LinkedIn had op het moment van publicatie van dit artikel nog niet op een verzoek van Z24 om deze gegevens gereageerd.

Maar het is geen geheim dat het Nederlandse beleid om kenniswerkers aan te trekken, niet heel erg succesvol is, zo schreef eerder Z24's Jeroen de Boer in het artikel: Dit doet Nederland fout bij het aantrekken van kennismigranten.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl