Nederland telt steeds meer geiten. Dit jaar is sprake van een groei van 4 procent naar 476.000 geiten.

Provincies willen een rem op de groei vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s voor de omgeving.

Het houden van geiten is relatief aantrekkelijk vanwege gunstige melkprijzen.

Provinciebesturen willen vanwege gezondheidsrisico’s voorkomen dat het aantal geiten in Nederland toeneemt, maar slagen hier nog niet in.

Boeren houden in 2020 weer meer melkgeiten dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Nederland lopen dit jaar 476.000 melkgeiten rond, wat 4 procent meer is dan in 2019. De groei is in heel Nederland te zien, ook in de provincies waar een geitenstop geldt.

Het aantal melkgeiten in Nederland neemt al jaren toe. Tussen 2000 en 2020 werd de melkgeitenstapel bijna vijf keer groter. Dat terwijl de laatste jaren amper groei is te zien in het aantal koeien, varkens en kippen.

Meer longontstekingen in omgeving geitenboerderijen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde in 2017 in een onderzoek dat omwonenden van geitenboerderijen vaker longontstekingen kregen.

Kort daarop voerden de grootste geitenprovincies Noord-Brabant en Gelderland een geitenstop in. Later volgden ook andere provincies. "Er is een verbod om nieuwe geitenstallen te bouwen", legt landbouweconoom Cor Pierik van het CBS uit. "Maar er is geen verbod om in bestaande stallen meer geiten te houden."

Dat laatste maakt het voor boeren toch mogelijk om uit te breiden. De groei dit jaar viel daarom volgens Pierik te verwachten, ook omdat de markt voor geitenmelk er op dit moment gunstig bijligt.

Wat betreft de hogere frequentie van longontsteking bij mensen die tot 2 kilometer in de buurt van een geitenboerderij wonen, zegt hoogleraar diergeneeskunde Dick Heederik van de Universiteit Utrecht tegen de NOS: "Een mogelijke oorzaak is dat er door nieuwe regels afgedekt stro wordt opgeslagen. Dat gaat composteren en dan komen er schimmels in, die misschien schadelijk zijn."

Ook kan er een dier-gerelateerde oorzaak zijn, aldus Heederik.

Gunstige prijzen voor geitenmelk

Prijzen van geitenmelk hebben zich relatief gunstig ontwikkeld. De prijs van geitenmelk bereikte in juni van dit jaar een niveau van 65,86 euro per 100 kilo. Dat was 5 euro hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, aldus de site ZuivelZicht.

Uit een recente prognose van een expertpanel van de Universiteit Wageningen, landbouworganisatie LTO, banken, accountants en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat de gemiddelde prijs voor geitenmelk voor de komende 10 jaar op 58 euro per 100 kilo wordt geschat.

Rekening houden met voerprijzen en een jaarlijkse productie per geit van 1.100 kilo melk, zou dit een jaarlijks opbrengst per geit van 288 euro opleveren.

LEES OOK: Vegetarische en vegan producten worden steeds populairder en trekken veel nieuwe spelers aan: dat betekent ook meer concurentie