Biologische voeding heeft een hoog feel good-gehalte en is tegenwoordig ook alom te vinden in de gewone supermarkt. Geen bestrijdingsmiddelen, geen genetisch gemodificeerde groente en geen vlees van opgehokte kippen en varkens.

Toch is biologisch eten niet zaligmakend, betoogt redacteur Michael Le Page van de Britse editie van het populair wetenschappelijke tijdschrift New Scientist. In ieder geval niet als het gaat over het beperken van de opwarming van de aarde.

In een artikel met de provocerende kop ‘Stop buying organic food if you really want to save the planet‘ stelt Le Page dat er zelfs serieuze nadelen verbonden zijn aan biologische voeding.

Lokaal geproduceerd

Belangrijkste argument dat Le Page aanvoert betreft de claim dat lokaal geproduceerd biologisch voedsel leidt tot een lagere uitstoot van broeikasgassen. Dat is maar een deel van het verhaal, aldus de wetenschapsjournalist.

Op het eerste gezicht klinkt het logisch dat lokale, biologisch productie beter is dan bijvoorbeeld groente die vanaf een paar duizend kilometer verderop wordt ingevlogen voor de plaatselijke supermarkt.

Echter, om een goed beeld te krijgen moet gekeken worden naar de totale impact van verschillende vormen van landbouw. Onder meer dit artikel in The Guardian gaat daar dieper op in.

Meer grond nodig

Een fundamenteel punt is dat grootschalige biologische landbouw een veel sterker beslag kan leggen op het landgebruik, vanwege de lagere opbrengst per hectare. Juist dat extra landgebruik heeft negatieve milieu-effecten, zeker als daar bijvoorbeeld meer bos voor moet worden gekapt.

Le Page pleit in dit verband tegen een categorische afwijzing van genetisch gemodificeerd voedsel.

Als genetische modificatie bijvoorbeeld wordt gericht op het verbeteren van de opname van zonlicht door planten, kan dat tot grote productiviteitswinsten leiden. De inzet van 'supergranen' zou kunnen helpen om de groei van het landgebruik te beperken en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen.

In ieder geval voer voor discussie bij de al dan niet biologische kerstkalkoen.

LEES OOK: Hoezo sambal uit Indonesië? De potjes in de supermarkt komen uit dit Europese land