Veel dingen uit het vrijdag gepresenteerde Klimaatakkoord waren al uitgelekt. Maar in de brief over de plannen die het kabinet Rutte 3 vrijdag presenteerde, zitten nog een paar verrassingen. Zoals: de bijtelling voor volledig elektrische leaseauto’s verdubbelt in 2020.

De bijtelling voor leaserijders met een elektrische auto gaat in 2020 naar 8 procent van de cataloguswaarde. Bovendien wordt de ‘Tesla-taks’ aangescherpt.

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste automaatregelen uit het Klimaatakkoord:


Fiscale stimulering elektrische auto’s: bijtelling leaseauto naar 8%

Het kabinet wil ‘oversubsidiëring’ van elektrische auto’s voorkomen. Daarom gaat de bijtelling voor leaserijders met een elekrische auto volgend jaar omhoog.

Dit jaar moeten leaserijders met elektrische auto 4 procent van de cataloguswaarde optellen bij het belastbare inkomen, in verband met het privé-gebruik van de auto. Deze bijtelling gaan naar 8 procent in 2020.

Het lage bijtellingspercentage van 4 procent voor elektrische auto's geldt dit jaar tot een cataloguswaarde van 50 duizend euro. Voor zover een elektrische auto méér kost, geldt een cataloguswaarde van 22 procent. Dit is de zogenoemde Tesla-taks.

Het plafond voor de lage bijtelling wordt in 2020 aangescherpt. De grens waarbij de laagste bijtelling geldt (8 procent in 2020) zakt naar 45.000 euro.

Met deze maatregelen wil het kabinet de aanschaf van goedkopere elektrische auto's stimuleren "die later ook interessant zijn voor de tweedehandsmarkt."

In de jaren na 2020 gaat het bijtellingspercentage voor elektrische auto's stapsgewijs omhoog naar 22 procent in 2026.


Rekeningrijden wordt onderzocht

Het kabinet wil voor de toekomst diverse varianten van rekeningrijden laten onderzoeken. In elk geval worden drie opties bekeken:

  • Beprijzing per kilometer van elektrische auto’s; fossiele auto’s blijven buiten schot bij de rekeningrijden. Er komt ook geen spitsheffing
  • Een tijd- en plaatsgebonden heffing voor het hele wagenpark. Opnieuw: geen spitsheffing
  • Een heffing gebaseerd op CO2-uitstoot, tijd en plaats voor alle auto's.

Aanschafsubsidie particulieren voor elektrische auto's

Om de verkoop van elektrische auto's te stimuleren wil het kabinet vanaf 2021 gedurende een aantal jaar een aanschafsubsidie op elektrische auto's geven. Die moet het kostenverschil dekken met vergelijkbare auto's die op fossiele brandstoffen rijden.

"De subsidie wordt voorwaardelijk vorm gegeven om de auto zolang mogelijk in het Nederlandse wagenpark beschikbaar te houden (politieke wens is 8 jaar). Indien hieraan niet wordt voldaan dient de subsidie (naar rato) te worden terugbetaald."


Alle nieuwe auto's elektrisch in 2030

In 2030 moeten alle nieuw verkochte auto's elektrisch zijn. De uitwerking van dit voornemen is nog ongewis.


Tweedehandsmarkt elektrische auto's

Het kabinet wil specifiek maatregelen nemen om tweedehands elektrische auto's aantrekkelijker te maken.

"Om de ontwikkeling van een tweedehandsmarkt voor de elektrische auto voor particulieren op gang te brengen, zal het kabinet een regeling uitwerken voor het vergoeden van laadtegoed, aanschafsubsidie of een batterijgarantie. Hiermee komt een tweedehands elektrische auto sneller in beeld voor particulieren."


Benzine- en dieselauto's: accijns benzine blijft gelijk

Er komt geen extra lastenverzwaring voor diesels en benzineauto's, buiten wat al is afgesproken. "De motorrijtuigenbelasting van een auto blijft ongewijzigd. Evenals de accijns op benzine, de dieselaccijns wordt wel verhoogd met 1 cent per 2021 en met 1 cent in 2023."


LEES OOK: Deze 3 maatregelen staan NIET in het Klimaatakkoord – maar hebben wel een gigantische impact op de CO2-uitstoot