• Bijna 2 miljoen Nederlandse huishoudens wonen voor hun gevoel in een ‘verkeerd’ huis, blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB).
  • Het gaat om hierbij om huurders die liever willen kopen en andersom.
  • Volgens economen van DNB spelen fiscale prikkels een belangrijke rol bij de ‘mismatch’ op de woningmarkt.
  • Lees ook: Gemeente moet nadenken over inzet erfpacht om nieuwbouwprojecten vlot te trekken

Veel woninghuurders zouden liever in een koophuis wonen en er zijn ook Nederlanders met een koophuis die eigenlijk graag zouden huren. Economen van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben uitgerekend dat er voor in totaal 1,8 miljoen huishoudens sprake is van een mismatch, zo schrijven ze in vakblad ESB. Dat is meer dan een vijfde van het totaal aantal huishoudens.

Voor het onderzoek zijn ruim 2.000 Nederlanders bevraagd. Hieruit kwam naar voren dat driekwart een koophuis financieel aantrekkelijker vindt dat een huurhuis.

Van de sociale huurders zou 31 procent liever kopen, en van de huurders in de vrije sector is dit maar liefst 49 procent. Huren in de vrije sector is namelijk relatief duur, geven de economen aan.

Maar er blijkt ook een duidelijke behoefte aan huurwoningen. Volgens het onderzoek zou 14 procent van de huiseigenaren liever huren. Dat laatste betreft dan over het algemeen oudere woningbezitters, terwijl het vooral de jonge huurders zijn die vaker willen kopen.

"Jongeren (onder de 45 jaar) hebben relatief vaker een voorkeur voor koop, en ouderen (vanaf 65 jaar) voor huur. De kans dat jongeren aangeven het liefst te kopen is 22 procentpunt hoger dan dat ouderen dit zouden doen (conditioneel op huidige woonsituatie en andere persoonskenmerken)", schrijven de economen van DNB.

De kans dat ouderen aangeven het liefst te huren is 9 procentpunt groter dan dit het geval is voor jongeren. Mannen en hogeropgeleiden hebben significant vaker een voorkeur voor kopen. Mensen die in stedelijke gebieden wonen, willen juist liever huren, zo blijkt uit het onderzoek.

Fiscale prikkels zoals de hypotheekrenteaftrek bevoordelen kopers op de woningmarkt

Volgens de onderzoekers heeft de mismatch tussen kopen en huren mede te maken met fiscale prikkels, zoals de hypotheekrenteaftrek. Hierdoor zijn koopwoningen relatief minder duur vergeleken met huurwoningen in de vrije sector waarvoor geen subsidies gelden.

"Door fiscale verschillen tussen kopen en huren weg te nemen, verminderen de kostenverschillen – waardoor woningkeuzes meer worden gedreven door de intrinsieke voorkeur voor woningen, en dus de mismatch op de woningmarkt kan afnemen. Tegelijkertijd is een deel van de huishoudens in de sociale sector gewoonweg om financiële redenen aangewezen op sociale huur", concluderen de onderzoekers.

LEES OOK: Zo hard zijn huizenprijzen in Nederland gestegen in 30 jaar tijd: koopwoning gemiddeld 5 keer zoveel waard