Premium content ophalen
  • ’s Werelds grootste techbedrijven hoeven heel lang geen juridische verantwoordelijkheid af te leggen voor content van gebruikers.
  • Met de opkomst van generatieve artificial intellgence kan Big Tech voor het eerst ook als contentproducent worden gezien.
  • “Het zou hun business dramatisch kunnen ondermijnen”, zegt een juridisch expert.
  • Lees ook: Europese AI-regulering is een feit: dit moet je weten

Grote, Amerikaanse techbedrijven vermijden al decennia zo veel mogelijk de verantwoordelijkheid voor wat er op hun platformen wordt geplaatst. Maar de komst van generatieve artificial intelligence (AI) – ofwel bots die op vragen van gebruikers output leveren in de vorm van tekst, plaatjes of audio – maakt een eind aan deze juridische bescherming.

Meta, Google, Microsoft, Amazon en zelfs Apple waren de afgelopen maanden druk bezig met het ontwikkelen en uitrollen van hun eigen generatieve AI-tools en modellen om de concurrentie met OpenAI aan te gaan.

Meta heeft Llama en een groeiend aantal AI-tools binnen Facebook, Instagram en WhatsApp. Google heeft Gemini en Bard. Amazon heeft Q en nog meer tools. Microsoft heeft een klein legertje aan AI-copilots en is de grootste investeerder in OpenAI, de maker van ChatGPT.

Premium content ophalen