In het staartje van het bedrijfscijferseizoen kwamen er woensdag nog een paar grote beursgenoteerde bedrijven met de resultaten naar buiten: ABN AMRO, Heineken en Ahold Delhaize.

Grootbank ABN AMRO profiteerde in de slotkwartaal van 2023 van een gunstige ontwikkeling bij de verwachte kredietverliezen. Bierbrouwer Heineken wist de omzet afgelopen jaar te verhogen, vooral door de bierprijzen op te schroeven. Ahold Delhaize meldde een flink boekverlies op de verkoop van dochter FreshDirect aan flitsbezorger Getir.

Verder meldde laadpalenfabrikant Alfen groei van de omzet, vooral door de levering van opslagsystemen voor het stroomnet.

Woensdag noteerde het aandeel ABN AMRO kort na de opening van de beurs ruim 4,5 procent hoger. Het aandeel Heineken verloor daarentegen bijna 5 procent. Het aandeel Ahold Delhaize klom bijna 3 procent, terwijl het aandeel Alfen bijna 6 procent zakt.

ABN AMRO profiteert in slotkwartaal 2023 niet meer van hoger rentemarge

ABN AMRO heeft zijn rente-inkomsten afgelopen kwartaal licht zien teruglopen. Maar de winst van de bank ging wel flink vooruit. Daarbij profiteerde ABN AMRO ook van het vrijkomen van geld dat eerder apart was gezet voor mogelijke kredietverliezen.

De nettorentebaten zakten met 4 procent vergeleken met een jaar eerder tot 1,5 miljard euro. Maar de kwartaalwinst steeg met meer dan de helft tot 545 miljoen euro. Ook de jaarwinst pakte met 2,7 miljard euro fors hoger uit dan een jaar eerder.

Eerdere kwartalen profiteerde ABN AMRO wel flink van de gestegen rente. Het financiële concern zag de laatste maanden van vorig jaar evenwel enige druk op de marges voor hypotheken en leningen aan particulieren. Ook had ABN AMRO niet meer te maken met een eenmalige post die een jaar terug nog wel speelde.

Als dat laatste buiten beschouwing wordt gelaten zouden de rente-inkomsten wel wat zijn gestegen, zegt topman Robert Swaak. Hij spreekt daarom liever van "aanhoudend hoge rentebaten". Hij verwacht dat deze inkomsten in 2024 ook grotendeels in lijn zullen zijn met die van 2023.

In de bankenwereld wordt er al rekening mee gehouden dat de Europese Centrale Bank (ECB) later dit jaar zijn rentetarieven weer gaat verlagen. De rente op bijvoorbeeld spaardeposito's, spaargeld dat voor langere tijd wordt vastgezet, is de laatste tijd ook al aan het dalen. Maar wanneer de ECB precies in actie komt, is nog niet duidelijk.

Volgens Swaak zijn de economische vooruitzichten nog onzeker. Aan de ene kant ziet hij een lichte toename van het aantal faillissementen en van het aantal bedrijven dat instroomt bij de afdeling bijzonder beheer, waar probleemgevallen worden ondergebracht.

Ook is Swaak bezorgd over de aanhoudende oorlog in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Aan de andere kant lijkt de inflatie geleidelijk af te nemen en blijft de werkloosheid in Nederland op een laag niveau, benadrukt de topman.

Swaak vindt dat ABN AMRO over de gehele linie een sterk jaar achter de rug heeft. De bank staat er volgens hem sterk genoeg voor om weer extra geld naar de aandeelhouders te laten terugvloeien. Dat doet de bank via een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro.

De Nederlandse staat, die voor dit programma stukken zal verkopen aan de bank om het staatsbelang in ABN AMRO gelijk te houden, levert dit naar verwachting 200 miljoen euro op.

Heineken verhoogt bierprijzen

Bierbrouwer Heineken heeft vorig jaar de omzet verhoogd dankzij prijsverhogingen. Met die prijsverhogingen wist Heineken in een "uitdagende markt" een daling van de verkoopvolumes op te vangen en de gestegen kosten voor onder meer grondstoffen, materialen en energie te compenseren.

De omzet kwam uit op bijna 36,4 miljard euro. Dat was ruim 34,6 miljard euro een jaar eerder. De hoeveelheid verkocht bier daalde met 4,7 procent tot 242,6 miljoen hectoliter. Daarbij wijst Heineken met name op zwakkere verkopen in de belangrijke biermarkten Nigeria en Vietnam. Die markten waren volgens Heineken goed voor ruim 60 procent van die daling bij de verkoopvolumes als gevolg van uitdagende economische omstandigheden.

De nettowinst bedroeg 2,3 miljard euro, tegen 2,7 miljard euro in 2022. Om de winstgevendheid te stutten heeft Heineken ook in bepaalde kosten gesneden. Het bedrijf, dat ook merken als Amstel, Desperados en Birra Moretti bezit, zegt dat de kosten vorig jaar met circa 800 miljoen euro zijn verlaagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om ingrepen in de logistieke ketens, aldus Heineken.

Heineken-topman Dolf van den Brink stelt in een toelichting voor 2024 voorzichtig te blijven met het oog op de wereldwijde economie en geopolitieke spanningen. Heineken zegt geen grote impact te verwachten door de verstoringen van de scheepvaart in de Rode Zee omdat het bedrijf zoveel mogelijk lokaal te werk gaat.

Van den Brink wijst onder meer op de sterk gestegen rentes en hoge inflatie die de koopkracht in landen als Nigeria en Vietnam sterk onder druk zetten. Daarnaast had Heineken afgelopen zomer in Europa te maken met nat weer wat ook druk zette op de verkoop.

Volgens Heineken waren er vorig jaar "ongekende" stijgingen te zien bij de inkoopkosten voor grondstoffen en energie. Maar Van den Brink zegt dat die kostenstijgingen inmiddels flink aan het afzwakken zijn, wat dus betekent dat Heineken dit jaar veel minder sterk de prijzen hoeft te verhogen dan afgelopen jaar. Ook ziet Heineken daardoor verbetering bij de volumegroei. Voor dit jaar voorziet het bedrijf verdere omzetgroei.

De topman benadrukt verder dat het premiummerk Heineken nog altijd erg goed presteert. Ook doet het bedrijf volgens hem uitstekende zaken met het alcoholvrije Heineken 0.0. Volgens Van den Brink groeit de verkoop van Heineken 0.0 veel sterker dan de gewone biermarkt en is het nu het best verkochte alcoholvrije bier ter wereld.

Winkelconcern Ahold Delhaize heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar een veel lagere winst geboekt dan een jaar eerder. Het moederbedrijf van supermarkten als Albert Heijn en Delhaize en de webshop bol kampte met hogere kosten. Daarnaast drukte een boekverlies bij de verkoop van een Amerikaanse onlinesupermarkt FreshDirect op het nettoresultaat.

De omzet kwam in het vierde kwartaal uit op 23 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten is dat een stijging van net geen 2 procent. Daarop boekte het concern een nettowinst van 451 miljoen euro, ruim 40 procent minder dan het resultaat een jaar eerder.

Daarbij speelde ook mee dat Ahold Delhaize 250 miljoen euro verloor bij de verkoop van FreshDirect aan flitsbezorger Getir.

Supermarkten zoals Albert Heijn kampen mede door de oorlog in Oekraïne sinds 2022 met hogere kosten voor bijvoorbeeld materialen. Ook de loonkosten stijgen. Met name in Europa zorgde dit voor lagere winstmarges voor Ahold Delhaize dan een jaar eerder.

Tegelijkertijd richtte het supermarktenconcern zich op het aanbieden van goedkopere producten voor klanten die de hoge inflatie in de portemonnee voelen, om zo marktaandeel te behouden of te winnen. Volgens topman Frans Muller zorgde dit in Europa in het vierde kwartaal voor de eerste stijging van de hoeveelheid verkochte producten in twee jaar tijd. De voorgaande kwartalen moesten de supermarkten het vooral van hogere prijzen hebben om de omzet te laten groeien.

Alfen levert meer opslagsystemen voor stroom

Alfen, verkoper van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft vorig jaar meer dan een half miljard omzet behaald. De inkomsten groeiden met 15 procent tot 504,5 miljoen euro, maakte het beursgenoteerde bedrijf uit Almere bekend. De nettowinst ging wel hard omlaag, met 43 procent tot 30,7 miljoen euro.

De omzetstijging kwam vooral door een sterke groei van de verkopen van energieopslagsystemen en andere systemen voor het elektriciteitsnet. De verkoop van oplaadsystemen voor elektrische auto's liep in 2023 echter met 39 procent terug. Omdat het bedrijf op deze oplaadsystemen een hogere winstmarge heeft dan op de overige producten liep ook de winst terug.

Volgens Alfen zijn er "uitzonderlijke hoge" voorraden aan laadsystemen ontstaan die nog moeten worden verkocht. Marco Roeleveld, topman van Alfen, zag in het vierde kwartaal van vorig jaar echter wel weer meer bestellingen binnenkomen. Maar de groei wordt volgens hem nog steeds afgeremd door "tijdelijke marktomstandigheden."

Alfen voorziet dat de omzet in 2024 uitkomt tussen de 590 miljoen en 660 miljoen euro. Roeleveld heeft vooral hoge verwachtingen van de verkopen van zijn energieopslagsystemen de komende jaren. Met de opslagsystemen kan energie die wordt opgewerkt door bijvoorbeeld windmolens worden bewaard. Dan is het mogelijk de energie te gebruiken op elk moment dat de markt daarom vraagt.

LEES OOK: Amerikaanse inflatie nog niet getemd – beurzen op Wall Street doen stap terug