Nederland heeft momenteel één van de kortste vaderschapsverlofregelingen van Europa. (De recente verruiming van 2 naar 5 betaalde dagen verandert daar niet heel veel aan.)

Maar de kans is groot dat verdere uitbreiding na de verkiezingen weer een belangrijk punt is.

Bijna elke middelgrote tot grote partij pleit voor een veel langer betaald vaderschapsverlof, blijkt uit de verschillende verkiezingsprogramma’s.

D66, CDA, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren noemen allemaal nadrukkelijk een verlenging van het betaalde verlof voor vaders in hun programma.

Sommige partijen zijn specifieker dan anderen. In een aantal gevallen wordt specifiek de termijn van drie maanden genoemd, zoals onder meer D66, PvdA, en GroenLinks. Andere partijen zijn minder specifiek over het aantal weken, hebben het enkel over ‘verlenging’. D66 pleit verder voor een uitbetaling van 70 procent van het loon, en ook CDA zegt dat zo’n percentage van het loon ‘waarschijnlijk’ is waar naar wordt gestreefd.

VVD is tegen langer betaald vaderschapsverlof

Onder de grote partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, wordt alleen bij de VVD en de PVV niets vermeld over het verlengen van het vaderschapsverlof. Van de VVD is bekend dat zij tegenstander zijn van het verlengen van het betaalde verlof.

De PVV heeft een zeer beknopt programma (1 a4’tje) dat alleen de hoofdpunten noemt. Over een uitbreiding van het verlof wordt niets gezegd. Ook de SGP zegt hier niets over.

Kostenpost 200 miljoen euro

Een betaald vaderschapsverlof van drie maanden, waarbij 70 procent van het loon wordt betaald door de overheid, zou volgens een berekening van het Centraal Planbureau jaarlijks 200 miljoen euro kosten.

Nederlandse vaders kregen tot voor kort twee dagen betaald verlof na de geboorte van een kind. Sinds dit jaar is dat verlengd naar vijf dagen. Maar minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher liet eerder al weten dat dat van hem nog wel langer mag. Maar met de VVD als enige coalitiepartner zat dat er de afgelopen vier jaar niet in.

De regelingen voor betaald ouderschapsverlof verschillen nogal in de Europese Unie.

Ierland, bijvoorbeeld, kent helemaal geen betaald vaderschapsverlof. In Denemarken hebben ouders samen recht op in totaal 52 weken betaald verlof per kind, hoewel dan niet het volledige loon wordt uitbetaald.

In Zweden krijgen ouders gezamenlijk 480 dagen betaald verlof, waarvan de vader er tenminste 90 moet opmaken.