• Vastgoedbeleggers verbieden om woningen op te kopen voor verhuur werkt niet, concludeert de OESO in een uitgebreid rapport over de Nederlandse economie.
  • Voor degenen die afhankelijk zijn van het huren van een woning in een toch al krappe vrije huurmarkt pakt de maatregel minder goed uit, aldus de denktank.
  • Diverse grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam willen zo’n verbod gaan invoeren in bepaalde wijken als de benodigde wetgeving hiervoor landelijk is geregeld.

Vastgoedbeleggers verbieden om woningen te kopen en dan weer door te verhuren, helpt niet om de scheefgroei op de Nederlandse woningmarkt tegen te gaan.

Het zou zelfs averechts kunnen werken, schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een uitgebreid rapport over de Nederlandse economie.

Verschillende grote steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Eindhoven willen zo’n verbod gaan invoeren voor bepaalde wijken, als de wetgeving die dat mogelijk maakt landelijk geregeld is.

Door de krapte op de woningmarkt staan maar weinig huizen of panden te koop en grote beleggers kunnen meer geld bieden dan particuliere kopers. De steden willen daarom wijken aanwijzen waar een beleggersverbod gaat gelden om zo de positie van starters en doorstromers te verbeteren. Zij hoeven dan niet meer te concurreren met beleggers.

Maar volgens de OESO zitten hier ook nadelen aan. Bepaalde groepen huizenkopers zullen weliswaar wat voordeliger uit zijn, maar voor degenen die afhankelijk zijn van het huren van een woning in een toch al krappe vrije huurmarkt pakt de maatregel minder goed uit. Die huurders krijgen waarschijnlijk minder opties als investeerders in potentiële huurwoningen worden geweerd.

Tegelijkertijd zitten de huizenprijzen en ook de huurprijzen in Nederland al een hele tijd flink in de lift. Daardoor hebben veel mensen grote moeite om nog een huis te bemachtigen.

Een wetsvoorstel dat gemeenten meer mogelijkheden geeft om in te grijpen op hun lokale woningmarkt, is al door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer moet er nog over oordelen.

'Huidige belastingregels gunstig voor huizenbezitters'

Net als De Nederlandsche Bank (DNB) vindt de OESO ook dat de belastingregels in Nederland nu vooral gunstig zijn voor huizenbezitters. Om de scheefgroei tegen te gaan zou het belastingsysteem veranderd moeten worden zodat er meer ruimte komt voor investeringen in vrije huurwoningen.

Daarbij opperen de onderzoekers dat de groep mensen die in aanmerking komt voor sociale huur beperkt zou moeten worden. Alleen mensen die het echt nodig hebben zouden in die goedkopere huur moeten wonen.

Een grotere vrije huursector zou het namelijk aantrekkelijker maken voor investeerders om meer huurwoningen bij te bouwen. Bestaande sociale huurders zouden kunnen worden gecompenseerd en er zou een soort overgangsfase moeten komen.

OESO verwacht 2,7 procent groei van de Nederlandse economie in 2021

De denktank uit Parijs kwam ook met nieuwe voorspellingen voor de groei van de Nederlandse economie. De OESO voorziet voor dit jaar een stijging van het bruto binnenlands product (bbp) met 2,7 procent en volgend jaar een plus van 3,7 procent. Die prognose is enigszins in lijn met wat DNB eerder deze week al voorspelde.

Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat nam het rapport in een digitale bijeenkomst in ontvangst. Hij stelde daarbij dat hij het fijn vindt dat de OESO ook aandacht heeft besteed aan de inspanningen die nog nodig zijn op het gebied van verduurzaming en verdere digitalisering.

Ook wees hij erop dat echte nieuwe besluiten aan een volgend kabinet zijn. Daarbij zouden de inzichten uit de OESO-studie dan van pas kunnen komen, aldus Blok.

LEES OOK: Beleggers bestormden inderdaad de huizenmarkt in het slotkwartaal van 2020: run op appartementen