Veel ondernemers denken met belastingvoordeel pensioen op te bouwen. Maar in werkelijkheid betalen ze vaak juist dubbel belasting.

Veel ondernemers hebben als aanvullend pensioen een lijfrentepolis afgesloten. De overheid stimuleert deze vorm van pensioensparen met fiscale prikkels. De premie is – onder voorwaarden – aftrekbaar en de uitkeringen zijn belast. Dat heeft de volgende belastingvoordelen:

  1. Het betalen van belasting wordt uitgesteld tot na je pensionering.
  2. De belastingtarieven voor AOW’ers zijn tot een inkomen van 34.000 euro veel lager dan voor anderen. Dat betekent dat de inleg veelal aftrekbaar is tegen een hoog tarief, terwijl de uitkeringen tegen een laag tarief worden belast.
  3. Het opgebouwde tegoed is niet belast met vermogensrendementsheffing.

Jaarruimte

Helaas komt van dit belastingvoordeel in de praktijk vaak weinig terecht. Dat zit zo. De premiebetalingen zijn alleen aftrekbaar voor zover ze binnen de zogeheten jaarruimte blijven. De jaarruimte wordt bepaald door je inkomen in het vorige jaar. Dus hoe meer je in 2015 verdiende, des te meer je in 2016 aan lijfrentepremie mag aftrekken.

Als je elk jaar berekent wat de jaarruimte is, kun je daar de jaarlijkse inleg op afstemmen. Maar bij het afsluiten van een lijfrentepolis is vaak afgesproken dat je elk jaar tot het einde van de looptijd een bepaald, vast bedrag inlegt. Dus in bijvoorbeeld 1990 sprak je af dat je tot 2020 elk jaar 8.000 gulden (3.636 euro) aan premie betaalt. Los van de jaarruimte, die je toen natuurlijk niet voor elk jaar al wist.

Soms niet hele bedrag aftrekbaar

Omdat de premie vastligt, maar de jaarruimte meebeweegt met je inkomen, blijkt de jaarruimte in de praktijk vaak lager uit te komen dan de jaarlijkse, vaste inleg. Dat heeft nare gevolgen, want het betekent dat niet de hele inleg aftrekbaar is. Maar de uitkeringen worden wel volledig belast. Zo betaal je over de niet-afgetrokken inleg inkomstenbelasting en ook nog eens over de uitkeringen.

Dit is een veel voorkomend probleem. Het is ook een probleem waarvan velen zich niet bewust zijn, omdat de premie meestal elke maand automatisch wordt afgeschreven. Volgens verschillende onderzoeken betaalt ongeveer 30 procent van de polishouders op deze manier dubbel belasting.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl