Bij de verhuur van onroerend goed krijg je in principe niet te maken met btw,
want deze prestatie is namelijk vrijgesteld van btw. De huurder betaalt dus
geen btw en de verhuurder krijgt niet te maken met de aftrek van deze
voorbelasting. Onder voorwaarden is het echter mogelijk om te kiezen voor
btw-belaste verhuur. Waar moet je dan aan voldoen?

In eerste instantie lijkt het voordelig om niet te kiezen voor deze
btw-belaste verhuur. Je hoeft dan immers geen btw in rekening te brengen aan
de huurder.

Toch kan het voordelig zijn om te opteren voor btw-belaste verhuur, omdat je
als verhuurder dan ook de btw op de investerings- en onderhoudskosten in
aftrek kunt brengen. Opteer je niet voor deze btw-belaste verhuur dan werkt
dat kostenverhogend ‒ de btw op investerings- en onderhoudskosten is immers
niet aftrekbaar ‒ en dat wordt meestal doorberekend in de huursom.

Verklaring

Wil je btw berekenen over de verhuur van onroerende goederen dan moet je
daarvoor kiezen bij het aangaan van het huurcontract. Hiervoor is het
voldoende om een verklaring in de huurovereenkomst op te nemen. In de
overeenkomst neem je dan een omschrijving op van het onroerend goed met de
gegevens uit het kadaster, de datum waarop het boekjaar van de huurder
begint, de datum waarop de huur ingaat, een verklaring dat de huur is belast
met btw en een verklaring van de huurder dat hij de onroerende zaak voor
minstens 90 procent voor belaste omzet gebruikt. Daarnaast kun je ook een
verzoek voor belaste verhuur indienen bij je belastingkantoor. Het verzoek
moet binnen drie maanden na het begin van de belaste verhuur bij de
Belastingdienst binnen zijn en ook voldoen aan bovenstaande eisen.

Gedeelte van een bouw

Een belangrijke voorwaarde bij het opteren voor btw-belaste verhuur is dat de
huurder het gehuurde tenminste voor 90 procent voor aftrekgerechtigde
prestaties gaat gebruiken.

Voldoet de huurder niet aan deze voorwaarde dan is de verhuur van onroerend
goed in principe verplicht vrijgesteld van btw. Opteren voor belaste verhuur
is niet alleen mogelijk voor een compleet gebouw, maar ook voor een
zelfstandig te gebruiken gedeelte van een gebouw. Er is sprake van een apart
gedeelte van het onroerende goed als het afzonderlijk te verhuren is aan een
derde.

Terugkomen

Het is niet mogelijk om terug te komen op de keuze voor belaste verhuur.
Voldoet de huurder niet meer aan de voorwaarden dan zal de belaste verhuur
stoppen. Daarnaast kun je natuurlijk te maken krijgen met een nieuwe
huurder. Je moet dan opnieuw afspraken maken met de nieuwe huurder over de
keuze voor belaste verhuur.

Lees ook op Business Insider

Belastingtip: Dit artikel is geschreven door de redactie van Fiscaal
Rendement. Meer tips en fiscaal nieuws vind je op www.rendement.nl/fiscaal

Klik
hier
voor alle andere belastingtips

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl