Woon je in een koophuis? Bepaal dan of je woning privé is of onderdeel van je bedrijf.

Of de kosten van de werkruimte in je eigen huis aftrekbaar zijn, hangt af van 2 zaken:

  1. Is sprake van een zelfstandige werkruimte (zie deel 3)?
  2. Is je huis privébezit of behoort het tot je ondernemingsvermogen?

Privé of ondernemingsvermogen

Als minder dan 10 procent van het woonoppervlakte wordt gebruikt als werkruimte, is je huis voor de Belastingdienst privébezit. Als minstens 90 procent van de woning wordt gebruikt als werkruimte is je huis per definitie onderdeel van je onderneming. In jargon is het dan ondernemingsvermogen.

Bij de meeste thuiswerkende ondernemers zal de werkruimte tussen de 10 en 90 procent van het huis in beslag nemen. In dat geval mag je zelf kiezen of je huis voor de fiscus volledig privé blijft of dat het hele huis ondernemingsvermogen wordt. In dat laatste geval komt de woning in zijn geheel op de balans van je bedrijf te staan. Wat betekent dit?

Woonlasten

De woonlasten zijn volledig aftrekbaar. Niet alleen de hypotheeklasten, maar ook verzekeringspremies, gas, water en licht en andere kosten die onlosmakelijk met de woning zijn verbonden.

Tot zover het leuke. Er zijn ook twee minder leuke kanten aan het wonen in een huis dat fiscaal bezien van je bedrijf is:

  1. Je moet voor het privégebruik elk jaar 1,85 procent van de woz-waarde bij je inkomen optellen. Dit is vergelijkbaar met de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak.
  2. Als je je huis verkoopt is een eventuele boekwinst belast als winst; het huis is immers onderdeel van je onderneming. Omgekeerd is een eventueel boekverlies aftrekbaar van je inkomen in het jaar van verkoop.

Switchen niet mogelijk

Let op: een eenmaal gemaakte keuze is onherroepelijk. Als je bij het begin van je onderneming je huis niet aanmerkt als ondernemingsvermogen, mag je dat niet twee jaar later alsnog doen. Alleen als je verhuist, of als je een beroep doet op ‘bijzondere omstandigheden’, mag je opnieuw kiezen.

Een voorbeeld van dat laatste is een ingrijpende verbouwing. Is daarvan sprake, overleg dit dan eerst met de Belastingdienst.

Paul van der Kwast is onafhankelijk financieel planner en verdient geen geld aan de verkoop van financiële producten. Voor Z24 volgt hij de fiscale ontwikkelingen op de voet.

Lees ook

Belastingtip: aftrekken van werkruimte in huis (deel 1)

Belastingtip: aftrekken van werkruimte in huis (deel 2)

Belastingtip: aftrekken van werkruimte in huis (deel 3)

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl