Als ondernemende huurder kun je veel belasting besparen.

Als je in een huurhuis woont en minstens 10 procent van het oppervlakte wordt gebruikt als werkruimte, mag je de huurlasten minus een correctie voor privégebruik (1,85 procent van de woz-waarde) volledig opvoeren als bedrijfskosten. Zie voor meer info deze belastingtip.

Daarnaast mag je overige ‘huisvestingslasten’ volledig opvoeren als bedrijfslasten. Denk aan stroom, gas, water en verzekeringspremies. Dit kan jaarlijks duizenden euro’s aan belasting besparen.

Alleen vanaf de start

Helaas is er wel een ‘maar’: je mag de huur en overige woonlasten alleen aftrekken als je dit al deed bij het starten van je onderneming of als je met een bestaand bedrijf naar een nieuw huurhuis verhuist. Als je al jaren ondernemer bent en pas na het lezen van dit stukje de huur wilt aftrekken, kan dat in principe niet.

Ondernemersvermogen

De reden waarom dat in andere gevallen niet kan, is nogal technisch. Kort gezegd komt het erop neer dat de huur aftrekbaar is als het zogenaamde huurrecht (het feit dat je huurt) deel uitmaakt van het ondernemingsvermogen. En de keuze of dit huurrecht privé is of onderdeel uitmaakt van je bedrijf mag je alleen maken bij de start van je bedrijf of als je een nieuw huurrecht verwerft (lees: verhuist naar een ander huurhuis). Alleen als je met een goed verhaal komt, Het is fiscale scherpslijperij, maar het is niet anders.

Huursubsidie

Een laatste aandachtspunt is eventuele huursubsidie. Als je de huurlasten aftrekt en het huurrecht dus ondernemingsvermogen is, geldt de huursubsidie als inkomen. Die moet je dus bij je winst uit onderneming optellen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl