Als je thuis een eigen werkruimte hebt, zijn de kosten daarvan soms aftrekbaar. Of dat inderdaad het geval is, hangt onder meer af van of je huurt of eigenaar bent. In dit eerste deel gaat het over huurders.

Voor je verder gaat lezen: dit is ingewikkelde materie! Het is verstandig om bij twijfel een en ander voor te leggen aan een goede boekhouder of accountant.

Huurders kunnen de volledige huurlasten opvoeren als aftrekpost als zij minstens 10 procent van de gehuurde woonruimte zakelijk gebruiken. Dat is al snel het geval als je een eigen werkkamer of studio in huis hebt. Wel moet je de huurlasten verminderen met de eigen bijdrage vanwege privégebruik (een soort eigenwoningforfait). Die bedraagt 1,85 procent van de woz-waarde.

Voorbeeld: stel dat je per maand 1.000 euro aan huur betaalt en de woz-waarde van je huurhuis bedraagt 300.000 euro, dan gaat de berekening als volgt:

  • Jaarlijkse huurlasten 12.000 euro.
  • Eigen bijdrage privégebruik 1,85 procent van 300.000 euro = 5.550 euro.
  • Aftrekbaar: 12.000 euro – 5.550 euro = 6.450 euro.

Voor de goede orde: de volledige huurlasten zijn dan dus aftrekbaar, niet alleen de huurlasten van het deel van je huurhuis dat je gebruikt om in te werken.

Woning splitsen

Soms is dit niet de meest voordelige oplossing, bijvoorbeeld als de werkruimte relatief groot is of als de woz-waarde hoog is in verhouding tot de huur. Alternatief is dan dat je de woning splitst in een privédeel en een zakelijk deel. De kosten van het zakelijke deel kun je dan volledig aftrekken, zonder aftrek van de eigen bijdrage. De kosten van het privédeel kun je in het geheel niet aftrekken.

Voor meer informatie zie ook deze tool van de Belastingdienst. Nog een kleine uitleg bij die tool: bij 'u merkt het huurrecht aan als ondernemingsvermogen' wordt bedoeld dat je gaat voor de volledige aftrek van de huurlasten,verminderd met de 1,85 procent van de woz-waarde (zoals in bovenstaand cijfervoorbeeld).

In deel 2 enkele kanttekeningen bij het aftrekken van de huurlasten.

Paul van der Kwast is onafhankelijk financieel planner en verdient geen geld aan de verkoop van financiële producten. Voor Z24 volgt hij de fiscale ontwikkelingen op de voet.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl