De Belastingdienst zal “tot nader order” geen belastingaanslagen en beschikkingen opleggen aan vermogen en spaargeld in box 3 van de inkomstenbelasting.

Aanleiding is het arrest van de Hoge Raad van vorige maand dat stelde dat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Burgers maakten massaal bezwaar tegen deze regeling omdat de Belastingdienst daarbij met fictieve rendementen rekende. Daardoor kon het gebeuren dat mensen veel te veel belasting moesten betalen.

De Hoge Raad vindt dat gedupeerden rechtsherstel moeten krijgen. Het arrest heeft “grote uitvoeringstechnische en budgettaire gevolgen”, schrijft staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zijn twee uitzonderingen op het besluit om voorlopig geen aanslagen en beschikkingen meer op te leggen: als er kans is dat de aanslag verjaart en als een burger er belang bij heeft dat het proces doorgang vindt. Dat laatste geldt volgens Van Rij bij voorlopige aanslagen, verliesverrekening en middelingsverzoeken.

Volgens de bewindsman zijn nog niet alle gevolgen van het oordeel van de Hoge Raad "helder". Van Rij weet nog niet hoeveel burgers in aanmerking komen voor rechtsherstel en wat de financiële gevolgen zijn. Het kabinet hoopt volgende maand meer te kunnen melden over de wijze van herstel.

Kabinet wil spaargeld en beleggingen naar werkelijk rendement gaan belasten in box 3

De fiscus werkt nu met een zogenoemd fictief rendement op spaargeld en beleggingen, maar dit heeft ertoe geleid dat vooral spaarders de afgelopen jaren te maken hebben gekregen met een belasting op hun vermogen, terwijl spaarrentes steeds verder zijn gedaald en inmiddels rond de nul procent liggen op vrij opneembare rekeningen.

Het kabinet Rutte IV heeft eerder aangegeven te willen overstappen op een systeem waarbij de daadwerkelijk behaalde rendementen in box 3 worden belast. Bovendien komt er een aparte heffing op verhuurd vastgoed. Dit zou oorspronkelijk in 2025 moeten worden ingevoerd.

Wat de opschorting van de huidige heffing in box 3 voor gevolgen heeft voor de plannen voor een stelselwijziging is nog niet duidelijk.

Gevolgen voor aangifte inkomstenbelasting

De verwerking van de uitspraak van de Hoge Raad is nog niet meegenomen in de ICT-systemen van de Belastingdienst. Een woordvoerder van de Belastingdienst kon tegenover Business Insider nog niet aangeven wat de precieze gevolgen zijn voor de aangifte voor de inkomstenbelasting van 2021, die in maart van start gaat.

LEES OOK: Zo schat je als zzp’er of ondernemer je inkomen goed in voor de kinderopvangtoeslag: 3 tips van de Belastingdienst