Veruit de meeste bedrijven leggen het verbod op het gebruik van wegwerpbekers die plastic bevatten, voorlopig naast zich neer. Dat zeggen drie grote aanbieders van herbruikbare bekers. De nieuwe wetgeving wordt vanaf 1 januari van kracht.

Dutch Cups uit Lelystad, een van de grote spelers in de markt voor herbruikbaar materiaal, schat dat hooguit één op de tien bedrijven zich aan de nieuwe wetgeving gaat houden.

Volgens accountmanager Björn Benjamins van Dutch Cups is vooral de laatste maanden veel verwarring ontstaan over de nieuwe regelgeving. “Veel bedrijven gaan ervan uit dat de wet voorlopig niet zal worden gehandhaafd.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) komt pas in de loop van volgende maand met een plan van aanpak voor de handhaving van het verbod op wegwerpbekers. Het verbod wordt weliswaar al op 1 januari van kracht, maar de inspectie wil de wet en de gevolgen daarvan eerst bestuderen.

Veel kritiek vanuit Tweede Kamer

Op de wet kwam de laatste maanden veel kritiek uit de Tweede Kamer. Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) gaf de inspectie daarom onlangs opdracht voorlopig tijdelijk niet te handhaven op sommige onderdelen van de nieuwe wet. De inspectie wacht nu op een brief waarin het ministerie laat weten hoe de handhaving moet worden aangepast.

Bedrijven zullen ergens in de loop van januari te horen krijgen waar ze aan toe zijn, verzekert een woordvoerder van de inspectie. "Als de brief van de minister binnen is, gaan we die eerst bestuderen. Daarna volgt een zogenoemde uitvoeringstoets waarbij naar de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid, wordt gekeken. Samen met het ministerie zullen we vervolgens aan de sector uitleg geven over de handhaving."

De inspectie was tot dusver erg kritisch op de nieuwe regelgeving. Onder meer door het enorme aantal locaties dat onder het toezicht valt. De regelgeving is bovendien zeer ingewikkeld. Een woordvoerder van staatssecretaris Heijnen laat weten dat de naleving van de nieuwe wetgeving nog wel enige tijd zal vergen: "Het zal nog wel even duren voordat alle mensen hieraan gewend zijn."

Vooral grote bedrijven treffen maatregelen

Volgens directeur Alex Elsinga van Cup Concept uit Leeuwarden is de nieuwe wet niet na te leven. "Wie gaat dit controleren? Als iedereen op 1 januari overstapt, ontstaat er een probleem, want zoveel herbruikbare bekers zijn er niet eens."

Het zijn nu vooral de hele grote bedrijven die maatregelen hebben getroffen vanwege de nieuwe wetgeving, zegt directeur Gawein Hamers van CupStack uit Utrecht. "Maar dat is vooral vanwege de beeldvorming. Hoe groter het bedrijf, hoe meer ze zich aan de wet willen houden."

Toch zagen de drie bedrijven de vraag naar herbruikbare bekers het afgelopen jaar sterk toenemen. De omzet van CupStack nam toe met 40 procent. "Dat is minder dan we hadden verwacht, maar we mogen niet klagen," zegt Hamers.

Met de bestellingen die CupStack nu al binnen heeft voor volgend jaar gaat hij uit van een omzetstijging van 300 procent in 2024. Eerder zei WeCup tegen Business Insider dat er in de aanloop naar de wet meer animo was voor hun herbruikbare koffiebekers met statiegeld.

Lees ook: Verbod op gratis plastic wegwerpbekers per 1 juli leidt tot onrust bij bedrijven – startup die herbruikbare koffiebekers met statiegeld aanbiedt, ziet toename klanten