Het viel slecht bij de banken dat ze vragen moeten beantwoorden over de leden van de raad van bestuur en commissarissen. Voorzitter Boele Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken vindt dat ,,het zo niet had gemoeten.” Een woordvoerder van de NVB spreekt over een ,,goed overleg” tussen de banken en de toezichthouder.

Het toezicht op de banken is verscherpt na de kredietcrisis en dit jaar werd een beleidsregel van kracht om leidinggevenden te toetsen op deskundigheid en betrouwbaarheid. Banken moeten daarover informatie geven.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl