Claimclub Wakkerpolis kwam woensdagavond met een persbericht naar buiten dat het een zaak tegen verzekeraar ASR heeft gewonnen. Het gaat om een zaak bij het KiFiD, het Klachten instituut Financiële Dienstverlening. Daar kunnen consumenten laagdrempelig procederen tegen financiële instellingen.

Bij het instituut had Wakkerpolis een zaak lopen van een klant die ooit zo’n woekerpolis, een beleggingsverzekering waarop verzekeraars volgens de klagende partijen veel te veel kosten op in hebben gehouden, bij Stad Rotterdam Waerdye hadden afgesloten. Dat is een inmiddels niet meer bestaande verzekeraar die nu onder ASR valt.

Wakkerpolis heeft naar buiten gebracht dat ASR een ‘groot deel van de kosten die ze klanten in rekening bracht bij haar beleggingsverzekeringen’ moet gaan terugbetalen. De uitspraak is nog niet openbaar, maar volgens Wakkerpolis zal het gaan om 6.000 euro per klant. En dat voor in totaal 250.000 klanten, waarmee de rekensom van 1,5 miljard euro is gemaakt.

Schade valt nog te bezien, klanten moeten zich nog melden

Deze rekensom wordt vrolijk overal overgenomen, maar gaat wel heel erg kort door de bocht. Zowel op het vlak van de vermeende schade per klant als het totaal aantal klanten dat die schade gaat verhalen.

Eerst die 6.000 euro. Dat is volgens Wakkerpolis het gemiddelde schadebedrag, maar vooralsnog is dat niks meer dan een schatting van die club zelf. In de uitspraak van het KiFiD, die overigens nog niet eens openbaar is, wordt nog geen bedrag genoemd. Blind uitgaan van de schatting van Wakkerpolis, dat een belang heeft in de zaak, is te makkelijk.

Dan is er nog het punt van de 250.000 klanten voor wie deze uitspraak van toepassing zou zijn. Dat dat het aantal verkochte polissen is, zal kloppen. Maar om te stellen dat er nu 250.000 mensen hun handje gaan ophouden bij ASR om die 6.000 euro (of welk bedrag dan ook uit de uitspraak rolt), dat knelt op twee punten.

Ten eerste weten we zonder de uitspraak van het KiFiD niet in hoeverre deze uitspraak over de volle breedte uit te smeren valt. Wakkerpolis beweert uiteraard dat iedereen met een Waerdye-polis op basis van deze uitspraak zijn kosten terug kan vragen. En het wekt ook geen verbazing dat ASR in een reactie stelt dat het om een individuele zaak gaat. Waar in dat spectrum de waarheid ligt is nog een raadsel.

Maar - ten tweede - zelfs al heeft Wakkerpolis gelijk en is de uitspraak op iedere klant toe te passen, dan nog is het een illusie om te verwachten dat 250.000 klanten een claim neer gaan leggen bij ASR.

In het woekerpolisdossier is het algemeen bekend dat gedupeerden extreem ongeïnteresseerd en inactief zijn. Ze luisteren vaak niet naar hun verzekeraar of financieel adviseur als die hen aanraadt het product om te zetten. De kans dat alle 250.000, voor zo ver ze ook nog in leven zijn, klanten zich nu gaan melden voor een compensatie is nihil.

Wakkerpolis zelf heeft bijvoorbeeld maar enkele duizenden leden, waarvoor ze tegen meerdere verzekeraars procederen. De claimclub zal dus zelf maar voor duizend of tweeduizend mensen aan de slag kunnen nu. Een grotere claimclub als Woekerpolis.nl heeft wel meer dan 100.000 leden, maar ook die zijn verspreid over meerdere verzekeraars.

Er zullen zich nooit 250.000 mensen gaan melden bij ASR, zo veel is wel duidelijk. En dus zal de uiteindelijke schade voor ASR ook een stuk lager uitvallen dan de nu klakkeloos rondgebazuinde 1,5 miljard euro.

LEES OOK OP FINANZEN.nl:

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl