• Het demissionaire kabinet trekt samen met de regio Eindhoven 2,5 miljard euro uit voor de verbetering van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector.
  • Het ‘Project Beethoven’ is bedoeld om ASML in Nederland te houden en voorziet onder meer in extra investeringen in talentontwikkeling.
  • Demissionair minister Micky Adriaansens van Economie noemt ASML en de microchipsector van groot belang voor het verdienvermogen van Nederland en de werkgelegenheid.
  • Lees ook: Miljardeninvestering in techsector van Eindhoven is nationaal belang, vindt burgemeester Dijsselbloem

Het demissionaire kabinet trekt samen met de regio Eindhoven 2,5 miljard euro uit voor de verbetering van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector. Dat meldt demissionair economieminister Micky Adriaansens.

Zij noemt dit deel van de technologiebranche, met de Veldhovense chipmachinebouwer ASML voorop, van groot belang voor het verdienvermogen van Nederland en de werkgelegenheid.

Het ‘Project Beethoven’, zoals het kabinet het plan noemt, voorziet onder meer in extra investeringen in talentontwikkeling. Maar het moet ook aantrekkelijker worden om in de regio te wonen en werken, zodat bedrijven makkelijker buitenlands talent aan kunnen trekken. Daarnaast moet de krapte worden aangepakt op het elektriciteitsnet in wat ook wel de Brainportregio word genoemd.

Het kabinet steekt tot en met 2030 in totaal 450 miljoen euro in het opleiden van meer en beter geschoolde technici. Ook daarna komt daarvoor structureel 80 miljoen euro per jaar extra voor beschikbaar. Volgens onderwijsminister Robbert Dijkgraaf moet talent uit “de volle breedte” komen, van het mbo, hbo en wo. Ook is het kabinet “heel nadrukkelijk geïnteresseerd” in mensen van buiten Nederland.

In diezelfde periode moeten in de regio bijna 20.000 extra woningen worden gebouwd. Investeringen in het wegennet en het openbaar vervoer moeten daarnaast zorgen voor een betere bereikbaarheid.

Kabinet hoopt ASML met investeringspakket te behouden voor Nederland

ASML waarschuwde onlangs dat het zorgen heeft over het vestigingsklimaat in Nederland. Als daar geen verbetering in komt, zou het bedrijf volgens topman Peter Wennink kunnen besluiten investeringen in verdere groei te verplaatsen naar het buitenland. Het kabinet gaat ervan uit dat deze maatregelen ertoe leiden dat het bedrijf daarvan afziet.

Om de maatregelen te betalen, haalt het kabinet 1,3 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds. Adriaansens erkent dat dit niet volgens de afgesproken procedure is gegaan. Maar zij benadrukt dat dit plan wel bijdraagt aan de doelstelling van dat miljardenfonds, dat bedoeld is voor investeringen in toekomstige economische groei. Andere financieringsmogelijkheden zag de minister niet.

"Dit is een van de belangrijkste bedrijven van Nederland, een wereldspeler", zegt Adriaansens. "ASML is onze Messi en zo'n sterspeler trekt wel een heel team mee." Bij deze investeringen zijn dus ook heel veel andere bedrijven gebaat, zegt de bewindsvrouw. Zij spreekt van "een hele goede stap voor het vestigingsklimaat".

ASML blij met miljardeninvestering

Chipmachinefabrikant ASML reageert positief op het nieuws dat het kabinet samen met de regio Eindhoven 2,5 miljard euro steekt in de verbetering van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector. De onderneming uit Veldhoven waarschuwde eerder nog via de media dat het bedrijf wil groeien en uitbreiden, maar dat Nederland mogelijk voor ASML te klein wordt.

"Zoals we eerder hebben gezegd, hebben wij er de voorkeur aan om een aanzienlijk deel van onze uitbreidingsplannen in Nederland te realiseren", herhaalt ASML nu nogmaals. Maar dat zou dan zijn "op voorwaarde dat de uitbreidingsplannen worden ondersteund door gunstige bedrijfsomstandigheden zoals de beschikbaarheid van hoogwaardig talent, infrastructuur, huisvesting en door een sterk algemeen ondernemingsklimaat".

ASML stelt nog geen definitief besluit te hebben genomen over de groeiplannen. Maar het nieuws van donderdag zou wel helpen bij het voldoen aan die voorwaarde. "Wij zijn van mening dat de vandaag gepresenteerde plannen, als ze door het parlement worden gesteund, deze omstandigheden krachtig ondersteunen, en zullen met de Nederlandse regering blijven samenwerken om de besluitvorming over onze expansie af te ronden."

Ondernemersorganisatie FME vindt eenmalige investering niet genoeg

Een eenmalige investering is niet genoeg om het verslechterende investeringsklimaat structureel te verbeteren. Dit zegt de ondernemersorganisatie van de technologische industrie FME over de ruim 2,5 miljard euro die het demissionaire kabinet en de regio Eindhoven uittrekken voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector.

"Dit is een mooie investering, maar een kleiner deel van de complexe puzzel voor een sterke economie", zegt voorzitter Theo Henrar. Hij vindt dat de onderhandelende partijen PVV, VVD, NSC en BBB beleid op de lange termijn moeten maken om Nederland aantrekkelijk te houden voor de technologische sector en kennismigranten.

LEES OOK: ASML-topman Wennink na gesprek met Rutte: er wordt geluisterd, maar er is een kloof