Zzp’ers en dga’s die een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) willen afsluiten, zien soms door de bomen het bos niet meer. Dit artikel helpt je met kiezen, waardoor je mogelijk honderden euro’s kunt besparen op de premie. Zowel op een nieuwe verzekering als een bestaande.

Immers, door recente premiedalingen kan het aantrekkelijk zijn over te stappen. Dat geldt in het bijzonder voor ondernemers onder de 45 jaar en voor beroepen in de dienstverlenende sector en de sectoren ICT en media.

Dga’s die in dienst zijn van hun eigen (management) bv, zijn de eerste twee jaar verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid via de ziektewet. Als hun bv failliet gaat, ontvangen ze echter niets. Zie het artikel Dga’s in loondienst: wel of niet een AOV via de bv?

Zelfstandig ondernemers die niet in loondienst zijn, staan voor de lastige keuze: wel of niet een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Veel van hen kiezen ervoor om zich niet te verzekeren. Dat hoeft geen bezwaar te zijn, als je maar weet wat je doet. De hoofdregel blijft: verzeker alleen wat je niet zelf kunt opvangen

Bepaal of je echt een AOV nodig hebt

Heb je een risicovol beroep? Heb je geen partner die financiële klappen kan opvangen? Heb je hoge vaste lasten? Geringe financiële buffers? Erfelijke kwalen in de familie? Nog geen andere verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afgesloten via lening of hypotheek?

Is er een broodfonds actief in je regio of binnen je sector (een broodfonds is onderling fonds van ondernemers die onderling het risico op ziekte afdekken)?

Deze en andere factoren kunnen mede bepalen of een AOV raadzaam is. Bedenk wel dat ook in witte-boordenberoepen arbeidsongeschiktheid volop voorkomt. Denk aan burnout of rugproblemen.

Bepaal het type AOV

Nederland telt een veertigtal verschillende producten op AOV-gebied. Je kunt ze onderverdelen in twee soorten: de ene categorie geeft alleen dekking als eventuele arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk leidt tot inkomstenderving; de andere categorie keert sowieso uit, los van het feit of je inkomen achteruitgaat.

Sommige producten kijken gedurende de looptijd of het verzekerde bedrag past bij het inkomen dat met de onderneming wordt verdiend. Hierdoor kan het verzekerde bedrag tussentijds of bij arbeidsongeschiktheid worden verlaagd en daarmee dus ook de uitkering.

Denk na over het te verzekeren inkomen

Verzeker alleen het bedrag dat je echt nodig hebt. Meestal kun je sowieso niet meer dan 80 procent van je huidige ondernemersinkomen verzekeren. Maar bijna niemand wordt volledig arbeidsongeschikt verklaard, maar voor een lager percentage en dus is de uitkering ook lager.

Rekenvoorbeeld: wie 50.000 euro verdient en 40.000 euro aan inkomen verzekert, krijg bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 50 procent slechts 20.000 euro. Resteert dus nog een gat van 30.000 euro, dat je in theorie moet zien op te vangen met die 50 procent dat je nog wel arbeidsgeschikt bent.
Bedenk dat een uitkering bruto is, dus vóór belastingen. Daar staat tegenover dat de premie ook aftrekbaar is.

Wil je indexering?

Wil je met andere woorden dat je verzekerde bedrag én de uitkering wordt aangepast aan de inflatie? Zonder indexering kan de waarde aanzienlijk dalen in de loop der jaren.

Je kunt er ook voor kiezen alleen de uitkering te indexeren en tussentijds gebruik te maken van het verhogingsrecht. Want niet iedere ondernemer heeft een inkomen dat jaarlijks met bijvoorbeeld 3 procent stijgt. Met het verhogingsrecht kun je een stijging van je inkomen opvangen. Het percentage dat je mag verhogen verschilt per verzekeraar, net als hoe vaak je mag verhogen. Zowel bij een vaste indexering van het verzekerde bedrag als het verhogingsrecht worden geen medische vragen gesteld wanneer je het verzekerde bedrag verhoogt.

Neem een passende wachttijd

Wie een eventuele uitkering snel na de vastgestelde arbeidsongeschiktheid wil laten ingaan, betaalt daarvoor de hoofdprijs. Een wachttijd van 3 maanden, een halfjaar of zelfs een jaar scheelt enorm in de kosten. Voorwaarde is uiteraard dat je die periode financieel kunt overbruggen.

Bepaal de zogeheten uitkeringsdrempel

AOV’s keren pas uit bij een ongeschiktheidspercentage van minimaal 25 procent. Je kunt ervoor kiezen, als je over de nodige financiële reserves beschikt, om het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid die drempel veel hoger te leggen (bijvoorbeeld op 50 procent) en pas in het tweede jaar terug te gaan naar die 25 procent. In feite kies je dan voor een wachttijd van 1 jaar voor arbeidsongeschiktheid tussen 25 procent en 50 procent.

Bepaal een passende uitkeringsduur

Wil je echt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die duurt tot aan je pensioen? Gaan je lasten in de toekomst omlaag doordat de hypotheek is afgelost of kinderen het huis uit zijn? Komt er een erfenis aan? Veel verzekeringen bieden namelijk ook aan dat je een uitkering krijgt over een periode van bijvoorbeeld 2 tot 5 jaar. Uiteraard scheelt dat reusachtig in de premie.

Denk na over je dekking

Wil je echt alle kwalen verzekeren? Wie psychische oorzaken voor arbeidsongeschiktheid niet nodig acht, betaalt fors minder premie. Maar bij een depressie of burnout sta je met lege handen. Let op de kleine lettertjes: sommige verzekeraars sluiten bestaande aandoeningen (geestelijk of lichamelijk) uit; of dekken geen kwalen die medisch gezien lastig te bewijzen zijn, zoals bekkeninstabiliteit.

Wat is je beroep? En hoe vul je dat beroep in? Nu en straks?

Verzekeraars hanteren hun eigen standaard beroepenlijstjes. Elk beroep valt in een risicogroep met bijbehorend premieniveau. Marco Pettinga van onderzoeksbureau MoneyView geeft als tip: een en hetzelfde beroep kan bij de ene verzekeraar in een lagere risicogroep vallen dan bij de andere verzekeraar. Dat kan bijvoorbeeld te maken met het marktaandeel van een verzekeraar in die beroepsgroep en diens bekendheid met de risico’s.

Sommige beroepen kun je op verschillende manier omschrijven. Dat kan leiden tot een andere indeling in een risicogroep bij dezelfde verzekeraar. Wie zelfstandig tekstschrijver is, kan zich redacteur noemen, maar ook communicatie-adviseur.  In het laatste geval betaal je minder premie.

Diverse verzekeraars kijken inmiddels verder dan je beroep alleen. Ze bepalen de hoogte van de premie mede op basis van je daadwerkelijke werkzaamheden. Een aannemer die veel kantoorwerk doet, betaalt minder dan een aannemer die veel op pad is.
Sommige zelfstandig ondernemers zien hun werk gaandeweg veranderen. Misschien start je als fulltime programmeur, maar ontwikkel je je als IT-adviseur. Dan is het prettig als je je verzekering kunt aanpassen zonder opnieuw door de (medische) acceptatiemolen te moeten.

Loop je kans zwanger te raken?

Denk dan extra goed na. Je kunt, zonder dat je verzekerd bent, een beroep doen op de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ). Die uitkering duurt maximaal 16 weken en bedraagt hooguit het minimumloon. De regeling dekt niet eventuele arbeidsongeschiktheid als gevolg van je zwangerschap.

Overigens bieden veel verzekeraars ook een zwangerschapsuitkering als je kiest voor een uitgebreide dekking. Besef wel dat de verzekering soms al een aantal jaren eerder moet zijn afgesloten voordat recht bestaat op een zwangerschapsuitkering. Voldoe je aan die voorwaarde, dan is een ander criterium dat je zwangerschap ook een bepaald minimum aantal weken heeft geduurd.

Heb je echt advies nodig?

Sommige verzekeraars suggereren op hun website dat je in Nederland verplicht bent om een (betaald) adviesgesprek aan te gaan om een keuze te maken voor een AOV. Dat is niet waar.

Een verzekeraar als SNS biedt via Zelf.nl een verzekering aan zonder advies. Ook sommige verzekeraars die zonder verzekeringsadviseur werken, bieden de keuze: wel of geen gesprek. Maar let op: sommigen rekenen zonder gesprek wel weer afsluitkosten, die anders onderdeel zijn van het adviesgesprek.

Zo’n gesprek met een verzekeraar kan zinvol zijn voor het type verzekering dat je kiest, maar bedenk wel dat het niet waarschijnlijk is dat de verzekeraar daadwerkelijk concurrerende producten mee zal nemen in haar betoog. Tussenpersonen hebben een breder overzicht van de markt.

Verzekeraars en tussenpersonen rekenen al gauw tussen de 250 en 500 euro voor een gesprek. Vaak staan die kosten vast, ongeacht je eigen voorkennis.  Dat komt omdat Nederland inmiddels een provisiebod voor dit type verzekeringen kent. Dienstverleners moeten hun geld met uurtarieven verdienen en niet langer met commissie.

Shoppen loont!

De prijsverschillen tussen polissen kunnen groot zijn en oplopen tot 51 procent. Een tussenpersoon kan je na een adviesgesprek diverse alternatieven bieden. Zo’n verzekeringsadviseur dekt overigens maar een deel van de markt af. Hij kan onmogelijk zaken doen met  álle verzekeraars  en in ieder geval niet de direct writers – verzekeraars met wie je als afnemer rechtstreeks contact hebt – ontbreken in hun portefeuille.

Je kunt daarom ook zelf offertes opvragen maar doe dat pas als je zeker weet wat je wilt. En vraag dan steeds hetzelfde in de offertes anders vergelijk je appels met peren.

Bedenk dat er geen echt onafhankelijke vergelijker van AOV-verzekeringen op internet beschikbaar is. AOV-vergelijken.nl bijvoorbeeld vergelijkt slechts een dozijn aanbieders (terwijl er een 40-tal actief is) en is zelf gelieerd aan een verzekeraar.

Bedenk hoe belangrijk ruimhartige polisvoorwaarden zijn

Elke waar is naar zijn prijs. Wie uitsluitend op prijs een verzekering afsluit en niet let op de kleine lettertjes, kan bij een arbeidsongeschiktheidscase bedrogen uitkomen.

Zo verschillen de acceptatieprocedures soms sterk. Sommige verzekeraars eisen een medische keuring of bloedonderzoek vanaf een bepaalde leeftijd of een bepaald te verzekeren bedrag. Als je dan een verzekering hebt afgesloten, dan is bij arbeidsongeschiktheid ook het arbeidsongeschiktheidscriterium van belang.

De ene verzekeraar kijkt bij arbeidsongeschiktheid alleen naar het feit of je nog je beroep kunt uitoefenen, terwijl een ander kan verlangen dat je ook andere werkzaamheden oppakt als ze tot uitkering overgaan.

Beste aanbieders qua product?

MoneyView, een bedrijf dat de verzekeringsmarkt monitort, gaf bij zijn onderzoek in februari 2015 drie AOV-verzekeraars de hoogste score als het gaat om kenmerken, voorwaarden en mogelijkheden:

  • Achmea (waaronder Avéro, Centraal Beheer en Interpolis met identieke verzekeringen vallen)
  • Aegon
  • Generali

Zo hanteren deze aanbieders soepele acceptatie van oudere ondernemers; ze vragen geen keuring of medisch onderzoek; ook niet vanaf een bepaald verzekerd bedrag.

Bovendien toetsen ze niet, mocht een ondernemer arbeidsongeschikt worden, of het verzekerde bedrag aansluit bij je inkomen van dat moment. Achmea en Aegon toetsen dit evenmin als je gebruik maakt van het zogeheten verhogingsrecht – het recht om tussentijds het verzekerde bedrag te verhogen zonder dat medische vragen worden gesteld.

Alle drie de verzekeraars maken het ook mogelijk om het verzekerd inkomen zonder beperkingen te verlagen.

Beste aanbieders qua prijs?

Op het aspect ‘prijs’ krijgen Allianz en Reaal vijf sterren van MoneyView. Het vergeleek daartoe 15 producten die én een volledige dekking kennen én een uitkering verlenen tot de vooraf gekozen eindleeftijd.

Tot slot: AOV-verzekeringen lijken duur, maar ook werknemers in loondienst betalen circa 10 procent van hun inkomen als premie tegen ziekte.