• De krapte op de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar sterk toegenomen, constateert ABN AMRO.
  • Eind januari was 16 procent van alle vacatures onvervulbaar, ook in beroepen waarvoor het een jaar eerder nog vrij eenvoudig was mensen te vinden.
  • ABN AMRO denkt dat de personeelstekorten structureel van aard zijn, mede door de vergrijzing en de extra vraag naar arbeidskrachten vanwege de energietransitie en de bouwambities.
  • Lees ook: Werkloosheid stijgt iets, maar blijft onder 4%:’De arbeidsmarkt is nog steeds krap’

Werkgevers hebben het steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden. Volgens de arbeidsmarktindicator van ABN AMRO is het aantal beroepen dat kampt met een arbeidstekort het afgelopen jaar sterk toegenomen en was eind januari bijna 16 procent van alle vacatures onvervulbaar.

In 2020 was het voor bijna de helft van de beroepen eenvoudig om personeel te vinden (minder dan één procent van de vacatures onvervulbaar), terwijl bij minder dan een kwart van de beroepen zeer grote krapte heerste (15 tot 50 procent van de vacatures onvervulbaar). Aan het begin van dit jaar is het aandeel zeer ruime beroepen afgenomen tot een derde en is het aandeel zeer krappe beroepen toegenomen tot iets minder dan een derde.

Volgens de bank is de krapte op de arbeidsmarkt, mede door de vergrijzing, structureel van aard. En dat terwijl er vanwege de energietransitie en de ambities in de bouw juist veel extra personeel nodig is. Daarom pleit hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO voor het stimuleren van de aanbodzijde. “Dit is bijvoorbeeld mogelijk door arbeidskrachten van werk naar werk te begeleiden, maar ook voor mensen die al langere tijd niet werken geldt: er is weinig zo kansrijk als een werkgever die geen keus heeft”, stelt ze.

“Ook werknemers met een groot gat in hun cv maken nu kans”, zegt Phlippen. “Ook het invoeren van een deeltijd-ww kan de arbeidsmobiliteit stimuleren. Dit zal aan het einde van de NOW-steun tot een stijging van het arbeidsaanbod leiden.”

Fietskoeriers, uitvoerders werktuigbouw en docenten Nederlands nauwelijks nog te vinden

Het valt ABN AMRO op dat de krapte op de arbeidsmarkt vooral is toegenomen bij beroepen waar het een jaar eerder vorig jaar nog relatief weinig moeite kostte om geschikte mensen te vinden, zoals uitvoerders werktuigbouw, medewerkers bedrijfsbureau en managers food & beverage.

Bij vacatures die al moeilijk te vervullen waren is dat nog erger geworden. Zo zijn er nauwelijks geschikte fietskoeriers, docenten Nederlands en industriële schoonmakers te vinden.

Het feit dat de krapte op de arbeidsmarkt zich nu ook voordoet in beroepen waarvoor het voorheen helemaal niet moeilijk was om veel personeel te vinden, komt volgens de bank doordat de economie in 2021 hard is gegroeid toen verschillende sectoren weer open gingen.

LEES OOK: Klimaatbanen: groot tekort aan technische vaklui in de bouw voor isolatie, zonnepanelen en warmtenetten