• De Nederlandse arbeidsmarkt blijft gespannen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het vierde kwartaal van 2023.
  • Tegenover elke 100 werklozen stonden 114 vacatures, evenveel als in het kwartaal ervoor.
  • Zowel het aantal werklozen als het aantal vacatures daalde in het laatste kwartaal. Het aantal banen bleef juist groeien.
  • Lees ook: 1 op 4 werkgevers probeert vertrekkend talent te behouden met hoger tegenbod voor salaris

De Nederlandse arbeidsmarkt blijft gespannen. Tegenover elke honderd werklozen stonden in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar 114 vacatures, evenveel als in het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

Zowel het aantal werklozen als het aantal vacatures daalde in het laatste kwartaal van 2023, met respectievelijk zesduizend en vijfduizend. Het aantal banen bleef echter groeien: er kwamen er 45.000 bij. Het aandeel werkenden binnen de bevolking van 15 tot 75 jaar nam verder toe, tot 73,2 procent.

CBS

Met de toename van 45.000 banen, ofwel 0,4 procent groei, kwam het totaal aantal banen in Nederland op 11,6 miljoen. Over heel 2023 zijn er gemiddeld 173.000 arbeidsplaatsen bijgekomen. In die cijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.

De groei van werkgelegenheid was in het vierde kwartaal te zien bij zowel werknemers- als zelfstandigenbanen, constateert het CBS. Er kwamen 20.000 werknemersbanen bij, een groei van 0,2 procent, en 26.000 zelfstandigenbanen, een toename van 1,1 procent.

Ruim één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Bij uitzendbureaus daalde het aantal banen in het vierde kwartaal met vierduizend, ofwel 0,5 procent.

CBS

Banengroei in bijna alle sectoren

De meeste sectoren van de Nederlandse economie deelden in de toename van werkgelegenheid. In handel, vervoer en horeca kwamen er 11.000 banen bij, een groei van 0,4 procent.

Ook de bouw, de zorg en het openbaar bestuur gaven banengroei te zien, met groei van respectievelijk 10.000, 8.000 en 7.000 arbeidsplaatsen. Alleen in de sector informatie en communicatie slonk het aantal banen, met 3.000.

CBS

Het aantal vacatures nam in het vierde kwartaal voor het eerst in 2023 toe ten opzichte van het kwartaal ervoor. Er waren 359.000 vacatures, ongeveer 12.000 meer dan in het derde kwartaal. De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per duizend banen, daalde van 46 naar 43. De sector met de hoogste vacaturegraad blijft de bouw, met 71.

De werkloosheid daalde in het vierde kwartaal tot 360.000 mensen, een afname van 6.000 ten opzichte van het. Daarmee lag de werkloosheid op 3,5 procent. Het aantal langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, was in het vierde kwartaal 61.000, een toename van duizend.

Van de werkzame beroepsbevolking van in totaal 9,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar, hadden 2,7 miljoen werknemers in het vierde kwartaal van 2023 een flexibele arbeidsrelatie, aldus het CBS. Kort na het uitbreken van de coronapandemie, in het derde kwartaal van 2020, lag het aantal werknemers met een flexcontract met 2, 5 miljoen relatief laag. Daarna is het gaan stijgen tot 2,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2023, maar sinds die piek neemt het weer wat af.

LEES OOK: Blijven werken naast AOW en pensioen: dit houd je per maand netto extra over, als je 12 uur per week betaald krijgt