De AOW-leeftijd stijgt de komende jaren geleidelijk tot 67 jaar in 2024.

Na 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Als de coronapandemie zorgt voor een minder sterke stijging van de levensverwachting, heeft dat mogelijk invloed op de AOW-leeftijd.

De pensioenleeftijd loopt op de korte termijn mogelijk minder hard op. Door de coronacrisis overlijden er dit jaar meer mensen dan doorgaans het geval is, wat mogelijk een negatief effect heeft op de gemiddelde levensverwachting.

Het sterftecijfer over 2020 is mede van invloed op de raming voor de levensverwachting voor 65-jarigen en de koppeling met de AOW-leeftijd die in november dit jaar wordt gemaakt.

Naar schatting overleden in de eerste helft van 2020 bijna 9.000 personen meer dan verwacht, mede door corona.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die met de cijfers kwam, is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Het precieze effect van de hogere sterfte door corona op de levensverwachting dit jaar is nog niet bekend.

Lees ook op Business Insider

Lees ook: In deze Europese landen genieten pensionado’s het langst van hun pensioen – Nederlandse man zit op 18,6 jaar, vrouw op 23,4 jaar

Coronapandemie mogelijk van invloed op levensverwachting

Zo zou het ook kunnen dat er snel een medicijn op de markt komt, waarmee de problemen snel voorbij kunnen zijn. Ook zijn de economische effecten van lockdownmaatregelen op de levensverwachting niet te verwaarlozen, aldus het CBS.

Overigens wordt de raming in november voor 65-jarigen, die bepalend is voor de ontwikkeling van de AOW-leeftijd, niet gebaseerd op alleen dit jaar. Het gaat volgens het CBS altijd om een meerjarige trend. “Het zou kunnen dat de coronacrisis van invloed zal zijn op de stijging van de pensioenleeftijd. Maar we weten het gewoon nog niet”, verduidelijkt het statistiekbureau.

Bij een toename van de sterfte in de laatste maanden zal de levensverwachting met enkele maanden dalen. In het meest ongunstige scenario, als er een tweede golf komt die dubbel zo veel sterfte veroorzaakt als de eerste golf, zal de levensverwachting mogelijk met ongeveer een jaar dalen naar het niveau van 2010.

Het verleden toont aan dat ingrijpende gebeurtenissen zoals de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog vorige eeuw ook negatief uitpakten voor de levensverwachting. Maar daarna was ook snel sprake van herstel naar het oude niveau.

De levensverwachting nam vorig jaar toe met vier maanden tot 80,5 jaar voor mannen, en met drie maanden tot 83,6 jaar voor vrouwen. De toename in 2019 was hoger dan gemiddeld in de zeven jaren daarvoor. In 2010 was de levensverwachting van mannen gemiddeld 78,8 jaar en voor vrouwen 82,7 jaar.

AOW-leeftijd stijgt tot 67 in 2024

Afgelopen jaar besloot het kabinet Rutte-III dat de pensioenleeftijd in de jaren tot 2024 in stappen stijgt naar 67 jaar. Dat schema ziet er als volgt uit:

Na 2024 zal de pensioenleeftijd verder stijging via een koppeling aan de levensverwachting. Per jaar dat de levensverwachting stijgt, zal de AOW-leeftijd met 8 maanden toenemen.

LEES OOK: Zo rijk kun je worden als je €400 per maand inlegt voor een eigen pensioenpot… en zoveel ton loop je mis als de lage rente je rendement drukt