• Mensen van 65 jaar hebben in 2027 gemiddeld nog 20 jaar en 11 maanden te leven, zo schat het Centraal Bureau voor de Statistiek.
  • De prognose van het CBS is bepalend voor het vaststellen van de AOW-leeftijd. Die blijft ook in 2027 op 67 jaar staan.
  • De coronapandemie heeft per saldo weinig effect gehad op de schattingen van de levensverwachting voor de lange termijn.

In Nederland is de leeftijd waarop mensen de ouderdomsuitkering AOW ontvangen gekoppeld aan de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Worden we naar verwachting ouder, dan begint het pensioen later. In principe wordt de AOW-leeftijd met 8 maanden verhoogd per jaar dat we langer leven.

In 2021 ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden en in de komende jaren stijgt de leeftijd waarop je het staatspensioen ontvangt naar 67 jaar in 2024.

Voor 2025 en 2026 was de AOW-leeftijd al vastgesteld op 67 jaar. En dat blijft ook in 2027 het geval, zo maakte staatssecretaris van Sociale Zaken Dennis Wiersma vrijdag bekend.

Het kabinet maakt voor de vaststelling van AOW-leeftijd gebruik van prognoses van het CBS. De statistici verwachten dat mensen van 65 jaar in 2027 gemiddeld nog 20 jaar en 11 maanden te leven hebben. In 2020 deden zij ongeveer dezelfde prognose.

Het CBS doet deze prognose door te kijken naar demografische trends in bijvoorbeeld de sterftecijfers. Zij merken daarbij op dat de werkelijke levensverwachting uiteindelijk iets hoger of lager uit kan pakken dan vooraf berekend.

Corona heeft beperkt effect op levensverwachting en stijging van de AOW-leeftijd

Door de uitbraak van het coronavirus zijn sinds begin vorig jaar veel meer mensen overleden dan gebruikelijk, maar dat zal op de lange termijn weinig effect hebben op de levensverwachting van 65-jarigen, verwachten onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Grote bijstellingen aan deze prognose kunnen gevolgen hebben voor de AOW-leeftijd, maar daar lijkt dus geen sprake van.

In 2020 overleden vooral vanwege de coronapandemie 10 procent meer mensen dan gebruikelijk en in 2021 tot nu toe 4 procent. Dat duwde de levensverwachting in die jaren tijdelijk omlaag.

Maar het effect op de lange termijn is gering, verwachten de onderzoekers. "Na vorige perioden met hoge sterfte, zoals de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog, was de levensverwachting snel weer terug op het oude niveau."

De verwachting is dat de AOW-leeftijd op de langere termijn stijgt tot 69 jaar. Volgens de huidige prognoses zullen huidige dertigers recht hebben op de AOW-uitkering van de staat als ze 69 zijn.

LEES OOK: Hogere AOW-leeftijd vermijden en toch eerder stoppen met werken? Zolang heb je als 30’er, 40’er, 50’er en jonge 60’er om financieel iets te regelen voor je pensioen