• Nederland scoort onder potentiële arbeidsmigranten in Europese landen relatief laag als land om te gaan werken, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group.
  • Op een ranglijst van voorkeurslanden voor Europese werknemers om te gaan wonen en werken staat Nederland op de twaalfde plaats.
  • Onder Polen, Grieken en Kroaten wordt Nederland wel gezien als een aantrekkelijk land. Daarbij heeft Polen wegens zijn grotere bevolking het grootste arbeidspotentieel.
  • Lees ook: Krapte op arbeidsmarkt? Waarom voeren we geen sociale dienstplicht in voor 67-plusser?

Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt wordt arbeidsmigratie steeds vaker genoemd als mogelijke oplossing voor krapte. Nederland scoort echter onder potentiële arbeidsmigranten in andere Europese landen relatief laag als land om te gaan werken, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group onder de Europese beroepsbevolking.

Op een ranglijst van voorkeurslanden voor Europese werknemers om te gaan wonen en werken staat Nederland op de twaalfde plaats, blijkt uit het onderzoek – een representatieve enquête onder bijna 100.000 mensen in 27 landen. De Verenigde Staten voeren de lijst aan, gevolgd door Duitsland en Australië.

Van de ruim 57 miljoen Europeanen die volgens het onderzoek belangstelling hebben om zich in het buitenland te vestigen om daar te gaan werken, hebben 4,6 miljoen mensen een voorkeur voor Nederland: 8,1 procent van de ondervraagden noemt Nederland als land waar ze graag zouden willen werken. Gemiddeld geven deelnemers aan het onderzoek drie à vier landen op als voorkeurslanden.

“De positie [van Nederland] als aantrekkelijk land om in te werken is in in de afgelopen jaren niet beter geworden”, zegt Geert-Jan Waasdorp, CEO van Intelligence Group. Daarbij speelt volgens hem mee dat de concurrentie sterk is toegenomen, met name door brede Europese krapte op de arbeidsmarkt. “Het is steeds moeilijker om arbeidsmigranten te verleiden naar Nederland te komen, en als ze eenmaal zijn aangekomen is het ook steeds moeilijker om hen vast te houden.”

Arbeidspotentieel in Polen

Vooral onder Polen is Nederland wel populair. Bijna een vijfde van de ondervraagden in Polen (19,5 procent) noemt Nederland als voorkeursland. Ook onder Grieken, Kroaten, Letten en Slowaken scoort Nederland relatief hoog; minstens 14 procent van de ondervraagden van die nationaliteiten vindt Nederland aantrekkelijk - al gaat het daarbij in absolute aantallen om kleine groepen mensen.

Het grootste arbeidspotentieel voor Nederland ligt dan ook in Polen. Het arbeidspotentieel omvat daar 737.00 mensen en het voorkeurspercentage voor Nederland is het hoogst. Ook Duitsland, Engeland, Italië en Spanje hebben wegens hun grote bevolking een hoog arbeidspotentieel, al is Nederland in die landen niet bovengemiddeld populair.

In Frankrijk is Nederland het minst populair; slechts 2,5 procent van de Franse ondervraagden noemt Nederland als aantrekkelijk land om te gaan wonen en werken. Ook onder Zwitsers, Zweden, Britten en Duitsers scoort Nederland relatief laag.

Volgens Waasdorp moet de zwakke positie van Nederland op de internationale arbeidsmarkt worden aangepakt. "Het is cruciaal dat Nederlandse werkgevers en (uitzend)bureaus zich als betere werkgevers gaan neerzetten op de internationale arbeidsmarkt", zegt hij. "Ook professionelere en gerichtere arbeidsmarktcommunicatie en recruitment is hierin essentieel."

Voorkeur voor Spanje

Per sector zijn er voor Nederland aanzienlijke verschillen op de Europese arbeidsmarkt, blijkt uit het onderzoek. Het grootste potentiële aanbod van Europese arbeidskrachten ligt in de sectoren transport, wetenschap, horeca, logistiek en commercieel. Nederland is door verschillende factoren echter niet aantrekkelijk voor functies in onder meer de zorg en directie.

Overigens zouden ruim 1,3 miljoen Nederlanders het interessant vinden om (tijdelijk) in het buitenland te wonen en werken. Voor hen heeft Spanje een grote voorkeur als bestemming, met 36 procent, gevolgd door de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland en Italië.

LEES OOK: Tesla biedt lage lonen in Berlijnse fabriek vergeleken met Duitse concurrenten, beweert grote Duitse vakbond