Volgens kredietbeoordelaar Moody’s krijgen minder solide Amerikaanse bedrijven, die leningen hebben uitstaan met een hoger risico, het moeilijker om schuld te herfinancieren. Ook neemt het risico op wanbetaling toe, nu de rente naar verwachting voor langere tijd hoog blijft en geldverstrekkers strenger worden bij het verschaffen van financiering.

Volgens het ratingbureau vervalt tussen 2024 en 2028 ongeveer 1.870 miljard dollar aan schulden met een zogenoemde ‘junk rating’. Het gaat hierbij om obligatieleningen waarvan de kans relatief groot is dat ze niet volledig worden afbetaald.

De toename van het aantal ‘junk bonds’ bedraagt liefst 27 procent ten opzichte van de 1.470 miljard dollar aan rommelschulden die Moody’s afgelopen jaar in kaart bracht voor de periode van 2023 tot en met 2027.

Van het totale geraamde bedrag aan junk bonds van bijna 2.000 miljard dollar moet iets minder dan een vijfde de komende twee jaar worden afgelost, aldus Moody’s. Het gaat hierbij om 333 miljard dollar aan obligatieleningen.

Analisten van Moody's verwachten dat het wanbetalingspercentage voor speculatieve leningen in de VS in januari 2024 een piek zal bereiken van 5,6 procent, om daarna te dalen naar 4,6 procent in het najaar van 2024.

Foto: Moody's Investor Service

Hogere rente zorgt voor meer probleemschulden

De hogere risico's op wanbetaling zijn mede een gevolg van de sterke stijging van rentes in de VS, waarbij de verhoging van de beleidsrente door de Amerikaanse centrale bank een belangrijke rol speelt.

De Federal Reserve wil de beleidsrente voor een langere periode op een hoger niveau houden om ervoor te zorgen dat de hardnekkige inflatie in de VS daalt naar een niveau van 2 procent. Gevolg van de hogere rentes is dat lenen duurder wordt voor bedrijven en dat beleggers een hoger rendement eisen voor risicovollere bedrijfsschulden.

Moody's hanteert een schaal om aan te geven hoe veilig leningen zijn. De hoogste rating is Aaa. Die wordt toegekend aan schulden waarvan de kans dat ze niet worden afbetaald, zeer klein is.

In bredere zin zijn er grofweg twee klassen van schulden: 'investment grade' en 'non-investment grade'. De tweede klasse geldt als meer risicovol en speculatief. De allerlaagste rating is C. Daarbij gaat het om bedrijven die wanbetaler zijn.

Bron: Moody's
Bron: Moody's

Amerikaanse bedrijven die schulden hebben met een rating van B2 of lager, moeten in totaal 206 miljard dollar aan leningen aflossen die in 2024 en 2025 komen te vervallen. Dat bedrag loopt op tot ongeveer 1.100 miljard dollar in de periode van 2024 tot 2028, aldus Moody's.

LEES OOK: Het blijft spannend op de beurs: gevaar voor aandelen niet geweken na lichte terugval van de rente