Een ballonvaarder uit Schijndel moet een papegaaieneigenaar 65.000 euro schadevergoeding betalen van de rechter.

De rechtbank acht bewezen dat de ballonvaarder te laag en in verboden gebied voer, waardoor twee zeldzame hyacint-ara’s en een geelnek-amazonepop zich letterlijk dood schrokken.

De hyacint-ara’s waren een van de weinige koppels in Nederland. De waarde van het koppel is begroot op 40.000 euro.

Aanvankelijk eiste de papegaaieneigenaar 113.000 euro. Dat hij minder krijgt, deert hem niet. Hij wilde zijn recht halen.

Een ballonvaart boven de bossen tussen Zundert en Etten-Leur heeft wel heel duur uitgepakt voor de ballonvaarder. Hij moet 65.000 euro betalen aan een papegaaieneigenaar uit Zundert.

De rechtbank Oost-Brabant acht bewezen dat de ballonvaarder te laag over de woning van de man voer, waardoor twee zeldzame hyacint-ara’s en een geelnek-amazonepop zich letterlijk dood schrokken.

De ballonvaarder uit Schijndel deed op 11 maart 2017 mee aan een wedstrijd waarbij meerdere ballonnen over een bos voeren. De ballon van de man voer echter wel heel laag, met gebruik van de branders die veel geluid produceerden, vertelde de 59-jarige papegaaieneigenaar eerder aan het Brabants Dagblad.

“We werden opgeschrikt door een vreselijk geluid. Ik ben naar buiten gerend en tot mijn schrik zag ik een luchtballon die net de boomtoppen niet raakte. Hij was veel te laag.”

Papegaaien associeerden luchtballon met roofvogel

Volgens de papegaaieneigenaar schrokken de dieren van het onverwachte geluid en associeerden ze het gevaarte in de lucht met een roofvogel. Twee hyacint-ara's en een geelnek-amazonepop kwamen om. Een dierenarts concludeerde dat de drie papegaaien zijn overleden aan een hartstilstand, veroorzaakt door een acute stressaanval.

Aan het Brabants Dagblad vertelde de eigenaar dat zijn hyacint-ara's een van de weinige koppels in Nederland waren. De zeer zeldzame dieren zijn aangemerkt als kwetsbaar op de IUCN-lijst van bedreigde diersoorten en ook heel kostbaar. Een jong kost al snel 10.000 euro. Volgens de papegaaienhouder zijn ze ook in dierentuinen nauwelijks te vinden.

"Ik heb er jaren voor gespaard en het was een van mijn grootste wensen om ze op natuurlijke wijze te kweken. Ik heb daar jaren naartoe geleefd en voor gewerkt en ze waren net geslachtsrijp'', zei hij tegen de krant.

Omdat de man zulke zeldzame, waardevolle dieren houdt, was het luchtruim boven zijn huis een verboden zone voor de ballonvaarders die deelnamen aan de wedstrijd.

Ballonvaarder voer in verboden zone

De rechtbank Oost-Brabant acht bewezen dat de ballonvaarder uit Schijndel in het verboden gebied voer. Dat gebeurde aan de hand van routekaartjes van elke deelnemer aan de ballonvaartwedstrijd, die de papegaaienhouder als bewijs had aangeleverd.

De 'scoorder', die de punten uitdeelt tijdens de ballonvaartwedstrijd, heeft bevestigd dat deze routes kloppen. De rechtbank stelt vast dat de luchtballon van de ballonvaarder uit Schijndel "zeer laag (op 15 meter hoogte) en behoorlijk dichtbij (op circa 15 meter afstand) voorbij voer".

Ook twee anderen luchtballonnen voeren op 50 meter afstand voorbij, maar veel hoger, op 355 meter hoogte en 263 meter hoogte.

In een tussenvonnis was al vastgesteld dat de papegaaienkooien deels overdekt waren waardoor de luchtballonnen die aan oostelijke zijde voorbij voeren niet zichtbaar waren voor de papegaaien. Behalve de ballon van de man uit Schijndel die ten westen overvoer.

Hij stelde dat zijn ballon niet zichtbaar was door de bomen, maar een foto van de zoon van de papegaaieneigenaar bewees het tegendeel. De ballonvaarder stelde tegenover de rechtbank ook dat de papegaaieneigenaar en zijn huisgenoten te kwader trouw hebben gehandeld.

Papegaaieneigenaar eiste €113.000 schadevergoeding

Volgens hem zouden ze al eerder wakker zijn geworden van het lawaai van (andere) overvarende luchtballonnen en krijsende papegaaien. Ze zouden al eerder buiten hebben gestaan en de foto van zijn luchtballon hebben gebruikt, omdat die op afstand herkenbaar is "vanwege het grote opschrift 'the Phantom of the Opera'".

De rechtbank concludeert dat dit nergens uit blijkt en acht het relaas van de papegaaieneigenaar vanaf het begin consequent en bovendien ondersteund door verklaringen van de scoorder van de ballonvaartwedstrijd.

In een tussenvonnis werd al bepaald dat als zou worden vastgesteld dat de drie kostbare papegaaien inderdaad zijn overleden door het overvaren van de luchtballon van de man uit Schijndel, dit een onrechtmatige daad is.

In het tussenvonnis werd ook de schade vastgesteld. De waarde van het overleden koppel hyacint-ara's wordt begroot op 40.000 euro. Het feit dat ze geen nakomelingen meer krijgen die kunnen worden verkocht, levert een schadepost op van bijna 14.000 euro. De overleden geelnek-amazonepop was goed voor ruim 1.200 euro.

De rechtbank heeft de ballonvaarder veroordeeld tot het betalen van de schade. Hij is de papegaaieneigenaar zo'n 55.000 euro verschuldigd voor de dieren. Met wettelijke rente en proceskosten komt de schadevergoeding op zo'n 65.000 euro uit.

Dat is een stuk lager dan de 113.000 euro die de papegaaieneigenaar aanvankelijk eiste. Maar dat vindt hij niet belangrijk, zei hij tegen het Brabants Dagblad. Het ging hem om het halen van zijn recht.

LEES OOK: Bedreigde diersoorten: dit is een lijst van 12 zeldzame dieren die met uitsterven worden bedreigd