• Airbnb treft maatregelen om overlast en illegaal vakantieverhuur tegen te gaan.
  • Vanaf maandag komt er een 24/7-overlastmeldlijn voor buren van verhuurders. 
  • In alle gemeenten gaat toeristenbelasting worden betaald.
  • Airbnb gaat verhuurdata delen met gemeenten. 
  • In een groot aantal huizen in Amsterdam worden geluidsmeters geplaatst. 

Airbnb heeft een reeks maatregelen aangekondigd om overlast en illegaal vakantieverhuur in Nederlandse steden tegen te gaan. Zo komt er een overlastmeldlijn, wordt er geëxperimenteerd met geluidsmeters en gaat in alle gemeenten toeristenbelasting worden betaald. Dat heeft medeoprichter van Airbnb Nathan Blecharczyk bekendgemaakt.

Ook gaat Airbnb vrijwillig advertenties van verhuurders verwijderen als daar geen registratienummer in staat. Het verhuurplatform gaat daarnaast data delen met gemeenten die zo beter kunnen handhaven op illegale verhuur en overlast.

Airbnb introduceert overlastmeldlijn en geluidssensoren

Blecharczyk wil de overlast aanpakken door met ingang van maandag een 24 uur per dag bereikbare overlastmeldlijn voor buurtgenoten van verhuurders in te stellen. Buren die last hebben, kunnen dan bellen naar de hulplijn.

Een “rapid-response-team” zorgt dat klachten en zorgen naar de verhuurders worden teruggekoppeld.  Huurders die vaker in de fout gaat, worden afhankelijk van de overlast na twee of drie meldingen geweerd van het platform.

Ook gaat het bedrijf vanaf volgende maand experimenteren met geluidssensoren die zowel de huurders als verhuurders een seintje geven als er lange tijd veel geluid wordt geproduceerd. “Op die manier willen wij mensen bewust maken van hun impact op de omgeving vóórdat er klachten komen”, zegt Blecharczyk. Hij verwacht dat een paar honderd verhuurders hieraan mee zullen werken.

Geen verhuur via Airbnb zonder registratienummer

Advertenties van verhuurders zonder registratienummer worden door Airbnb geweigerd. Airbnb-hosts die hun woning aan toeristen verhuren, zijn onder de aankomende Wet toeristische verhuur verplicht om een registratienummer te vermelden in hun advertentie.

Doordat dit nummer herleidbaar is tot een adres, kunnen gemeenten handhaven op eventuele illegale verhuur of overlast. Onder de nieuwe wet is Airbnb echter niet verplicht om advertenties zonder zo’n registratienummer te weigeren.

Lees ook op Business Insider

Door dat wel te gaan doen, wil Airbnb de aankomende wetgeving steunen en een geste doen naar gemeenten die worstelen met problemen door toeristische verhuur. “De huidige problemen zijn niet goed voor steden, hosts en ons bedrijf”, aldus Becharczyk. “Ik wil naar een win-win-situatie toe.”

Hoe de juistheid van de ingevoerde registratienummers geverifieerd moet worden en door wie, wordt dit jaar verder uitgewerkt.

Data delen met gemeenten en toeristenbelasting

Gemeenten krijgen voortaan ook data van Airbnb over het aantal verhuurde woningen, de locaties van die woningen en het aantal boekingen. “Wij hopen dat gemeenten daardoor proportioneel en gebaseerd op feiten gaan handhaven”, aldus Blecharczyk. “Toen wij in Amsterdam een maximum van zestig verhuurdagen per jaar invoerden was dat uniek. Dat de gemeente daar dertig van maakte, vinden wij bijvoorbeeld niet proportioneel.”

Airbnb gaat ook toeristenbelasting afdragen in alle gemeenten. Dat zal op dezelfde manier gaan als nu in Amsterdam. Airbnb houdt zelf het belastinggeld in en maakt jaarlijks een bedrag over.

LEES OOK: Overheden kunnen Airbnb niet zomaar beperkingen opleggen, oordeelt Europees hof van Justitie – dit betekent het voor vakantieverhuur